SAMEN VERDER BOUWEN

Dit zijn drie woorden die de grootste lokale politieke partij in Velsen kenmerken. Betrokken, benaderbaar en betrouwbaar. Samen bouwen we verder aan gemeente Velsen.

We zijn betrokken bij onze gemeenschap, omdat we geloven dat samenwerking en luisteren naar onze inwoners en ondernemers essentieel zijn voor een bloeiende samenleving. Door actief te zijn buiten het gemeentehuis en regelmatig in gesprek te gaan met bewoners, ondernemers en organisaties uit Velsen, kunnen we beter begrijpen wat er speelt en welke keuzes echt belangrijk zijn.

Daarnaast zijn we benaderbaar, zonder drempels en met een snelle respons op vragen en zorgen. We geloven in direct contact en zijn altijd bereid om bij u langs te komen om zaken te bespreken en op te lossen. Daarnaast zijn mensen ook altijd welkom om bij ons langs te komen, op bijvoorbeeld een fractievergadering of als publiek bij een raadsvergadering of sessie.

Hoewel niet alle standpunten uit de verkiezingstijd altijd kunnen worden behaald, blijven we betrouwbaar door open en transparant te zijn over onze keuzes en de redenen daarachter. We leggen onze beslissingen uit en blijven in gesprek met onze gemeenschap, zodat we samen kunnen werken aan een betere toekomst voor iedereen.

Vragen, opmerkingen of meedenken?

Bel of mail een raadslid of reageer op onze website.

Vergaderdata

Klik voor de raadsagenda voor komende periode op deze link. Op de volgende momenten zijn de partijbijeenkomsten:

• 4 juni ALV in Oma’s kamer in Driehuis
• 6 juni fractie*
• 13 juni sessie
• 19 juni sessie
• 20 juni sessie
• 4 juli Raad

* Fractie spreken? Dat kan van 19.00 – 19.30 uur op afspraak.
Bel: 06 504 041 40 of 06 813 247 14.

Laatste nieuws Velsen Lokaal

Volg hier het laatste nieuws over Velsen Lokaal. Wat krijgen onze wethouder en raadsleden voor elkaar? Welke standpunten hebben we en halen we? En waar zijn we op dit moment mee bezig om onze gemeente nog mooier en leefbaarder te maken?

Joost Bleekman
Joost Bleekman
Kitty Wolfs
Kitty Wolfs