Eddy van der Ploeg

Steunfractielid

Sinds een aantal maanden draai ik nu mee in de fractie van Velsen Lokaal. Politiek is een boeiende en soms stroperige wereld. Vanuit mijn werkervaring maak ik veel ambtelijke organisaties van binnenuit mee. Wetgeving, beleid, interne richtlijnen en politieke ambities maken het vaak lastig om ook echt iets voor elkaar te krijgen of te veranderen. Niet onmogelijk.

De komende jaren wil ik mij gaan inzetten om te kijken of er meer flexibel gebouwd kan worden. Mijn doel? Jonge Velsenaren behouden in onze gemeente. Betaalbare koop en huurwoningen. Naar mijn mening mag de gemeente Velsen daar best financieel geld voor vrijmaken om dit mogelijk te maken. Het zou toch mooi zijn dat ook de huidige jonge generatie in Velsen zelf een toekomst kan opbouwen door betaalbaar te kunnen huren of kopen. Ik begrijp dat dit nog een uitdaging wordt, zeker met de bezuinigingen vanuit het rijk die de gemeenten opgelegd dreigen te worden vanaf 2026. Toch vind ik, waar een wil is, is een weg. Zo vind ik ook dat de gemeente een actief grondbeleid moet gaan voeren. Zelf het stuur in handen nemen.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat de gemeente Velsen gaat investeren in sport en bewegingsonderwijs. Sporten is leuk, helpt je om je zinnen te verzetten en bij een sportvereniging leer je ook met elkaar samen te werken. Ook op scholen kan meer gesport worden, door de verbinding te zoeken met sportverenigingen kan dit een win-win situatie opleveren. Het is vooral iets willen en doen.

Uiteraard sta ik open voor elk standpunt. Zolang dat maar met respect en fatsoen gaat. Verder wil ik vooral praktisch en pragmatisch aan de slag gaan. Uiteraard moeten wij alle belangen wegen, aan wetgeving voldoen en de wens van de Velsenaren invullen. Dit is niet altijd eenvoudig. Nederland is een polderland, het mooie aan polderen is oplossingen zoeken in wat er wel mogelijk is. Dat je dan soms ook iets moet inleveren is onderdeel van politiek. Wel moet je uitleggen waarom je iets inlevert. Dat kan wel beter in de politiek. Ik besef mij heel goed dat mensen het daar dan ook weer niet mee eens zijn, maar zo werkt de politiek in Nederland vaak wel.