Tag Archief van: Nieuws

Nieuwbrief vanuit het Bestuur

23 oktober hebben we weer een ALV gehouden met leden, fractie en bestuur. Helaas moesten we deze ALV via zoom laten plaatsvinden. Maar ondanks dat hebben we een goede avond gehad.

Samenvatting

Voor de leden die niet aanwezig konden zijn volgt hieronder een korte versie van de mededelingen vanuit het bestuur.

Op dit moment bestaat het bestuur uit 3 leden, Peter en Sylvia hebben besloten te stoppen met hun bestuurswerk. Dit betekent dat we weer op zoek gaan naar 2 nieuwe leden. Door het vertrek van Sylvia zijn de taken binnen het bestuur gewisseld. Charles is bereid gevonden het penningmeesterschap op zich te nemen en Gerrit is nu onze secretaris.

Financiën

Afgelopen tijd zijn we vooral bezig geweest om alle bestuurszaken grondig aan te pakken en op orde te maken. Zo hebben we een duidelijke online omgeving ingericht waarin alle zaken die het bestuur aangaan makkelijk terug te vinden zijn, zodat nieuwe bestuursleden hier snel toegang tot kunnen hebben, om de continuïteit te waarborgen. Hierbij horen ook de financiën. We zijn letterlijk de boeken in gedoken en alles uitgespit over de afgelopen 6 jaar, dat was een behoorlijke klus, maar gelukkig konden we nog bij alle bankgegevens. We hebben ons ingezet om een overzichtelijk systeem te maken, wat ook voor toekomstige nieuwe penningmeesters makkelijk over te nemen is.

Vorig jaar hebben we de ledenlijst opgeschoond, door mailen en bellen naar de toen bekende leden. We hebben op dit moment 42 leden.

Daarnaast zijn we bezig geweest met kritisch doornemen van ons huishoudelijk reglement, sinds het schrijven van dit document zijn de tijden veranderd en sommige artikelen zullen aangepast kunnen worden. De voorstellen vanuit het bestuur worden eerst met de fractie besproken, omdat sommige artikelen op hen van toepassing zijn. De volgende ALV zullen de voorstellen tot verandering aan de leden ter stemming worden voorgelegd.

Vooruitzicht bestuur

Komende tijd zal het bestuur zich richten op de toekomst, we zijn nog steeds van plan een paar informatie avonden te houden voor mensen die geïnteresseerd zijn in hoe de politiek werkt in Velsen en met name vanuit Velsen Lokaal, we gaan kijken of we als bestuur contact kunnen gaan leggen met  wijkplatforms om met in gesprek te gaan om te horen wat er in de wijk speelt om daarna makkelijker in gesprek te komen met de verschillende inwoners van Velsen. Daarnaast zal een deel van het bestuur deelnemen aan trainingen over het scouten en werven van raadsleden en het werven van leden.

Ondertussen hebben we afgelopen weken drie nieuwe leden mogen begroeten, waarvan Patrick  in november beëdigd is als steunfractielid. Ook Tim heeft aangegeven dat hij graag een actieve rol speelt in de fractie en is meteen maar begonnen met de cursus ‘politiek actief in Velsen’ georganiseerd door de gemeente.

Zoals elk jaar willen we ook dit jaar met kerst een goed doel in de gemeente Velsen ondersteunen. Na een oproep in de ALV kregen we een aantal ideeën en het bestuur heeft vorige week besloten om dit jaar de SeaWeedfarmer te ondersteunen. voor meer informatie over de SeaWeerFarmers klik op Deze Link