Tag Archief van: burgemeester

Gevolgen van de coronavirus in Velsen

De gemeenteraad kreeg op 9 september van burgemeester Frank Dales en wethouder Jeroen Verwoort een toelichting op huidige stand van zaken aangaande de besmettingen en de gevolgen daarvan voor de gemeente Velsen.

Zorgelijke toename

De plaatselijke media meldde al enige tijd de toename van de aantallen besmettingen. Sinds 8 september zelfs met een enorme stijging door de besmetting in zorgcentrum De Moerberg in IJmuiden. Het is nu afwachten of naast de 12 vastgestelde Corona besmettingen binnen de incubatietijd van 10 dagen er meer bij komen.

Opvallend is de stijging onder de groepen in de leeftijd van 20-29 en de 40-60-jarigen. Het is moeilijk om vast te stellen of dat komt door de horeca en/of het feit dat we vrij dicht wonen bij de Corona brandhaard Amsterdam. Amsterdam worstelt met het nemen van maatregelen zich dan verplaatst naar de buurgemeenten. En dat willen wij ook niet.  

Maatregelen en de (financiële) gevolgen voor Velsen

Er is nauw contact met de plaatselijke ondernemers, met name de horeca en detailhandel. Het zijn voor hen zware tijden. De rijksoverheid stelt vele miljoenen ter beschikking, maar de gemeenten moeten de eerste klappen opvangen en uitkeren waar nodig. Voor Velsen ligt de schatting rond de 1,7 miljoen exclusief aanvullende compensatieregelingen, kwijtscheldingen etc. Het is zelfs ongewis of de rijksoverheid voldoende zal compenseren. Daarnaast is over het tweede steunpakket  nog niet alles bekend.

Eerste regionale Corona impactmonitor

De monitor is opgesteld in opdracht van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, Zandvoort en Velsen. De monitor geeft inzicht in de gevolgen van Corona op tal van terreinen. Het biedt informatie op grond waarvan lokaal en regionaal beleid is gemaakt. Na een eerste meting zal een evaluatie duidelijk moeten maken of de huidige aanpak de juiste is en in hoeverre iedere gemeente kan bijsturen.  

Toekomstige keuzes Velsen

Velsen Lokaal heeft kennis genomen van de voorstellen van het college. Alle terreinen worden benoemd en geven een goed beeld van mogelijke aanpassingen. Echter, wat de toekomst gaat brengen, doet de fractie huiveren om toekomstvoorspellingen en wensbeelden uit te spreken zolang het virus niet onder controle is. We zullen de komende maanden zeker niet stil zitten. Wij hopen dat we eens terug kunnen gaan naar het “gewone” leven van voor deze pandemie.

Bezoek ook eens:  https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/regio=GM0394