Artikelen door Marianne Vos

Velsen Lokaal steunt Sinterklaasactie

Ieder jaar geeft Velsen Lokaal geld aan een lokaal maatschappelijk initiatief. Dat geld besteden we hier liever aan dan voor een kerstadvertentie in de krant. In voorgaande jaren mochten onder andere Hospice De Heideberg, Alzheimercafé, Kerbert dierenasiel, en Duurzaam Zeewierboeren deze gift ontvangen.

Uitdaagrecht voor Velsenaren.

Zie je iets in jouw omgeving en denk je: hmmm, de gemeente schoffelt daar wel eens, maar kan ik dat onderhoud van ons plantsoentje met mijn buurtbewoners niet zelf doen? Als de gemeente het doet, dan moet dat toch ook geld kosten? Kunnen wij dat geld krijgen en afspreken met de gemeente, dat wij het […]

Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit door Marianne Vos

Velsen Lokaal is zeer tevreden met het voorgestelde programma. In dit programma wordt uitvoering gegeven aan de Visie Gezondheid en Luchtkwaliteit.  Deze visie is opgesteld door de Provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten naar aanleiding van het Nationale Schone Lucht Akkoord. Velsen vond de visie niet helemaal compleet, want Tata Steel ontbrak. Deze is nu wel […]

Nota Dierenwelzijnsbeleid 2022-2025

De nota Dierenwelzijnsbeleid heeft een opfrisbeurt gekregen. In grote lijnen is er niet veel gewijzigd. Wel lag er een bezuinigingsopdracht uit 2020. In dat jaar werd de subsidie op vele maatschappelijke organisaties verlaagd. Door structurele tekorten op de gemeentelijke begroting was de gemeente daartoe noodgedwongen.

Wat betekent de coronacrisis tot nu toe…

Nu, na ruim anderhalf jaar is het nog steeds niet gedaan met de coronapandemie. Sterker nog: de avond nadat de raad is bijgesproken, volgden weer aanscherpende maatregelen. We worden er allen moedeloos van. Terugblik Toch was het goed om een terugblik aan te horen van onder andere de GGD, het onderwijs en de Velsense horeca. […]

Duidelijkheid geboden in GGD rapport

Medio 2021 verscheen het GGD- rapport  ‘Incidentie en prevalentie kanker in de regio’. In de rapportage bleek de naam “Tata Steel” te zijn vervangen door “basismetaalindustrie”. Raadsvragen werden hierover gesteld en vervolgens is naar aanleiding van een WOB-verzoek (Wet Openbaar Bestuur) vervolg- vragen gesteld over de gang van zaken. En er werd een extern onafhankelijk […]