Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit door Marianne Vos

Velsen Lokaal is zeer tevreden met het voorgestelde programma. In dit programma wordt uitvoering gegeven aan de Visie Gezondheid en Luchtkwaliteit.  Deze visie is opgesteld door de Provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten naar aanleiding van het Nationale Schone Lucht Akkoord.

Velsen vond de visie niet helemaal compleet, want Tata Steel ontbrak. Deze is nu wel toegevoegd aan het Programma (Downloadlink 2,4mb in PDF). Daarin wordt de rol en positie van de IJmondmeenten ten opzichte van Tata Steel beschreven.

Het Programma houdt onder meer in, dat er actief gewerkt gaat worden aan verlaging van de luchtverontreiniging. Daartoe wordt eerst onderzoek gedaan naar bedrijven in onze regio, die het milieu belasten. Met de bedrijven wordt een plan opgesteld om te werken naar verbetering van de uitstoot van belastende stoffen. De maatregelen om de luchtvervuiling te reduceren kan ook  opgelegd worden.

Daarnaast worden de inwoners aangesproken op luchtvervuiling. Zo wordt gesteld dat het stoken van open haarden/houtstook zeer zorgwekkende stoffen bevatten. D’66 gaf het voorbeeld van Flevoland, waarbij de inwoners nauw betrokken worden en waarbij belonen boven straffen het motto is. Dat is uit het hart van Velsen Lokaal gegrepen! Positief het samenspel aangaan. Daarmee komen we verder met  bewustwording van milieubelasting. Met handige tips kunnen inwoners zelf aan de slag.

Communiceren met de inwoners vindt Velsen Lokaal maar erg magertjes verwoord in het programma. Iets over een website….. Daarover meldde de portefeuillehouder dat er weldegelijk een goed communicatieplan zal komen. Tevens zegde hij toe om 3 maandelijks de Raad te informeren over de vorderingen.

Velsen Lokaal ziet uit naar ferme daden en wel zo snel mogelijk!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *