Sessie toekomst Stadsschouwburg Velsen (SSV)

Vanavond bespraken we onze voorkeursscenario’s voor de toekomstige stadsschouwburg van Velsen, of eigenlijk het toekomstige multifunctionele cultureel centrum : Rex Cultuurdok. De SSV moet verduurzamen, er zijn intensieve onderhoudswerkzaamheden nodig en om toekomstbestendig te worden is meer dan alleen één (grote) zaal nodig. Er heeft inmiddels een drastische reorganisatie plaatsgevonden waardoor de SSV haar kop boven water heeft kunnen houden in deze heftige Coronaperiode.

Onderzoeksresultaten SSV

Onderzoeksbureau Ecorys en de SSV zelf hebben los van elkaar een studie gedaan naar de mogelijkheden hiervan.

Velsen Lokaal was blij om te zien dat de conclusies uit beide studies grotendeels overeen kwamen. De verschillen zijn terug te brengen naar verschillen in aannames in de kosten. Auteursrechten die wel of niet al waren opgenomen in de toekomstbegroting, uiteindelijke lagere personeelskosten en marges in de voorstellingen. Deze verschillen zijn inmiddels overgenomen door Ecorys en door hen verwerkt.

Voorkeur voor scenario C

Zowel het college als de SSV hebben hun voorkeur uitgesproken voor scenario C, het Rex Cultuurdok, waarvoor de gemeente € 20,1 miljoen zal moeten lenen. Zo’n bedrag klinkt natuurlijk enorm, Misschien zelfs belachelijk.

Maar: door de afschrijvingstermijn van 40 jaar en de kostprijs dekkende huur van € 211,50 per m2 betaalt de SSV deze lening uiteindelijk volledig terug. Ook maken we hiermee een einde aan de verborgen subsidiestromen, die nu in de te lage huur zijn verwerkt. Het geheel wordt veel transparanter. En dit zien wij als iets positiefs. 

De tekst gaat door onder de afbeeldingen.

Behouden begroot

We zijn echt goed in de financiële stukken gedoken en hebben vastgesteld dat die eigenlijk heel erg behoudend zijn. Er is krap en voorzichtig begroot. Wat betreft de horeca is alles op kostendekkend gezet. Afgelopen dinsdag hebben wij nog uitgebreid onze vragen aan mevrouw Koers kunnen stellen en zij heeft alles prima toegelicht. Nogmaals dank daarvoor. Onze vrees voor een herhaling van het Brak verhaal is door haar weggenomen, want in deze stukken wordt gelukkig van reële aannames uitgegaan.

Met name de kapitaallasten en de subsidie gaan we voelen in de begroting. De subsidie aan de SSV bedraagt nu 1 miljoen, maar dit kan feitelijk meer zijn omdat we nu ook nog de verborgen subsidiestromen hebben. Gangbaar in het land is 1,6 miljoen en gevraagd wordt nu voor scenario C 2 miljoen. De vraag is dus eigenlijk of we bereid zijn dat bedrag te betalen.

Kritische vragen van Velsen Lokaal over SSV

  • In hoeverre is er de garantie dat het bij dit bedrag blijft en de kosten niet ieder jaar verder oplopen?
  • Welke impact kan Corona nog op deze plannen hebben?
  • In hoeverre moeten we in de exploitatie rekening houden met veranderingen in de sector?
  • Hoe hard is het voorstel dat we bij de kaartverkoop in de 1e week alleen Velsenaren de mogelijkheid geven om de kaarten te bestellen?
  • We hebben begrepen dat er alleen aanspraak gemaakt kan worden op het fonds voor cultuur participatie als de SSV meerjarensubsidies ontvangt. Is het college hiertoe bereid?
  • Wat als het Rex Cultuurdok na 2 jaar toch dicht moet? Welke risico’s zitten hier voor de gemeente in?

Rapport Rekenkamercommissie

Velsen Lokaal wil tot slot in deze eerste ronde ook graag drie adviezen vanuit het rapport van de Rekenkamer meenemen.

  1. De raden moeten continu meegenomen worden als we voor scenario C gaan. De verdere professionalisering en de exploitatie moeten wij jaarlijks evalueren, want we willen wel echt aan het stuur blijven zitten en in control blijven.
  2. Scheidt het bouwen en de exploitatie, houdt de hardware apart van de software, want daar dreigt het grote gat in de exploitatie.
  3. Plan een point of return. Vanavond zetten we wat ons betreft een grote stap richting een toekomstig multifunctioneel Rex Cultuurdok, maar er zijn nog veel meer stappen te zetten. Wij pleiten dan ook nog voor een go / no go moment verder in de toekomst.

Centrumvariant SSV

In een vorige sessie heeft Velsen Lokaal expliciet gevraagd om ook de eventuele mogelijkheden van een multifunctioneel gebouw in het centrum van IJmuiden te onderzoeken. Helaas is daaruit gebleken dat de SSV de kostprijs dekkende huur van deze varianten niet kan dragen. Dit komt grotendeels door de ruimere parkeernormen die dan gelden en die de bouw van een ondergrondse parkeergarage noodzakelijk maken. Het kostenplaatje van 45 miljoen euro en de daarbij behorende onbetaalbare
kostprijs dekkende huur van ruim € 400,- per m2 schrikken ons dan toch af.

Velsen Lokaal heeft echt vertrouwen in de gekantelde organisatie bij de SSV. Zij is veerkrachtig, dat is duidelijk gebleken uit de crowdfunding actie waarmee in heel korte tijd de filmprojector is gerealiseerd. Veel Velsenaren hebben daarmee ook blijk gegeven van hun betrokkenheid. Uit de cijfers bleek het aantal Velsense bezoekers ook veel hoger te liggen dan wij aanvankelijk dachten. Dit alles sterkt ons in de overwegingen. Met het scenario C brengen we terug wat we met de sluiting van het Witte Theater eerder verloren.

Meer levendigheid in Velsen

Velsen verdient wat ons betreft echt wat meer jeu en via deze weg bereiken we dat. Velsen moet geen slaapstad worden.

Levendigheid in de gemeente, een echte ontmoetingsplaats met een grote culturele en sociale waarde is voor ons heel belangrijk. Als we de SSV in Velsen sluiten, draaien we daarmee ook ons rijke verenigingsleven de nek om. Voor hen is het onbetaalbaar om in Haarlem de schouwburg te huren. Dat kunnen we toch niet zomaar weggooien?

In het Rex cultuurhuis voelt iedereen zich thuis en ontstaat op natuurlijke wijze contact tussen verschillende bevolkingsgroepen. Kinderen ontplooien zich op het gebied van hun dans-, toneel- en muzieklessen en hun ouders drinken tijdens het wachten in het theatercafé gezellig een kopje koffie. Onze bandjescultuur wordt weer nieuw leven ingeblazen en onze culturele verenigingen krijgen hun vaste plek. Van deze plannen worden wij toch echt wel enthousiast! De onderlinge verbindingen die worden gelegd met het sociaal domein en de intenties die er al zijn uitgesproken door onder andere SWV, Danceworks, Koel en het Vellesan College: Het is allemaal geheel in lijn met de wensen die we hebben uitgesproken in het raadsakkoord en in de Cultuurvisie: Een multifunctioneel en goed cultuuraanbod in Velsen.

Met name de synergie van het beoogde geheel spreekt ons aan. Het welzijn van en de sociale cohesie in Velsen krijgt de continuïteit die zij verdient. Door cultuur en sport aantrekkelijk te maken hopen we ook kosten op andere terreinen als jeugdzorg, overlast en de gezondheidszorg te besparen. Door de toevoeging van de vlakke vloer is er ruimte om aanspraak te maken op meerdere subsidievormen en er liggen nog veel meer kansen, zo begrepen we dinsdag van mevrouw Koers.

Wat gebeurt er na deze sessie?

Met behulp van de input van de raad kan het college vervolgens een raadsvoorstel voorbereiden ten behoeve van oordeelsvorming en besluitvorming.

In dit raadsvoorstel zal het college een definitief standpunt innemen, gehoord de inbreng van de gemeenteraad.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *