Antwoord op onze Raadsvragen over de Slim Melden app

Het was mij ter ore gekomen dat er regelmatig geen of een slechte terugkoppeling is, als iemand een melding via de Slim Melden app doet. Ook is nergens de status van de melding te zien, is er geen referentienummer en valt de melding later niet meer te wijzigen of annuleren.

Wat kun je met de Slim Melden App?

Via de Slim Melden app kunnen Velsenaren aangeven dat er iets mis is in de openbare ruimte, met de openbare verlichting of met ondergrondse vuilcontainers. Sinds de invoering van de app in 2018 zijn er 41.340 meldingen gedaan. Over de afgelopen jaren is een stijgende lijn te zien in het aantal. Zo waren er in het eerste jaar 3442 meldingen, in 2019 in totaal 11.200 en in 2020 stond de teller op 13.283. Tot nu toe zijn er dit jaar 13.415 meldingen gedaan.

Ook is een trend te zien in het soort meldingen. Verreweg de meeste gaan over afval (meer dan 9000). Daarna volgen verkeer, openbare verlichting, groen, handhaving, wegen en bestrating, riolering/water, honden en kinderspeelplekken. Vooral de meldingen over verkeer en openbare verlichting zijn lang niet allemaal binnen vijf werkdagen op te lossen, zo blijkt uit de statistieken.

Niet op tijd afgehandeld 

Lang niet alle storingen en onvolkomenheden die in de Slim Melden Velsen app binnenkomen, worden kennelijk op tijd afgehandeld. Van de 13.425 meldingen die dit jaar zijn gedaan, is 78,4 procent binnen de gestelde periode van vijf (werk)dagen verholpen. In 2021 zijn tot nu toe 2537 meldingen niet binnen die termijn afgehandeld. 

De belangrijkste redenen zijn afhankelijkheid van derden voor het verhelpen van het probleem, de levertijd van materialen en ingewikkelde werkzaamheden.

Bovendien kan het voorkomen dat de gemeente bepaalde meldingen afhandelt bij ingeplande werkzaamheden. Als voorbeeld noemt de gemeente kapotte stoeptegels die geen risico vormen en pas worden vervangen als het hele trottoir wordt her bestraat.

Bij anonieme meldingen sowieso geen terugkoppeling 

Volgens B en W krijgen Velsenaren die hun contactgegevens invullen een automatische reactie dat de melding is ontvangen. Bovendien kunnen ze zien wat de status ervan is. Mocht dat nodig zijn, wordt de melder telefonisch, per brief of via de mail benaderd. Voorwaarde is wel dat iemand zijn gegevens achterlaat. Melders kunnen er ook voor kiezen anoniem te blijven en dan krijgen zij geen terugkoppeling.

Trends en verbeteringen

Burgemeester en wethouders laten in hun antwoord aan Velsen Lokaal weten dat de gemeente al deze trends en informatie zal gebruiken voor verdere verbetering van het systeem en de manier van werken. Het systeem wordt regelmatig geëvalueerd en daardoor zijn er inmiddels subcategorieën toegevoegd, waardoor de melder een gerichtere keuzemogelijkheid heeft.

Ook is het interne proces verbeterd. De melding wordt direct doorgestuurd naar degene die het kan oplossen. Zo komt het probleem zo snel mogelijk bij de juiste persoon terecht. Ook is de gemeente bezig met het maken van een eenvoudiger afhandelsysteem; degene die het probleem afhandelt, kan dat direct via telefoon of tablet doen. Dat hoeft dan niet meer via de computer. Dit systeem is nog niet operationeel; eind dit jaar wordt eerst een testversie verwacht.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *