Artikelen door Süleyman Çelik

VELSEN LOKAAL STEUNT HARDE AANPAK VAN OVERLAST DOOR JONGEREN

Afgelopen weekend verstoorden diverse groepen jongeren van 12 tot 19 jaar de festiviteiten in Driehuis. De veiligheid van de feestgangers kwam meermaals in gevaar. Om die reden moest helaas de politie hard ingrijpen. In de zomer zijn er veel festiviteiten in Velsen, die vrij toegankelijk zijn. Velsen Lokaal heeft hier veel waardering voor, want het […]

AANPAK MENSENHANDEL IN VELSEN NOG NIET OP ORDE

Taak van de gemeente bij aanpak mensenhandel Mensenhandel kan overal zitten en is een ernstige vorm van criminaliteit. Het is vaak ook onzichtbaar en niet direct waarneembaar. Velsen is met zijn visserij, ferry, jachthaven, industrie en vakantieparken kwetsbaar voor mensenhandel. Alle gemeenten in Nederland moeten sinds 2022 een duidelijke aanpak van mensenhandel hebben. Gemeenten hebben […]

Brandweer haalt bij 17 portiekflats in Santpoort-Zuid de streeftijd van 10 minuten niet

Besluit veiligheidsregio’s (opkomsttijden brandweer) Volgens het besluit veiligheidsregio’s moet de brandweer voor de meeste gebouwen binnen acht minuten aanwezig zijn. Voor gebouwen met een kantoorfunctie, industriefunctie, sportfunctie, bijeenkomstfunctie of een overige gebruiksfunctie geldt dat de brandweer binnen 10 minuten aanwezig moet zijn. Voor alle hulpdiensten van 112-diensten geldt elke seconden, maar dit is toch wel […]

Velsen Lokaal positief over Kadernota veiligheid

De gemeenteraad sprak onlangs over de nieuwe Kadernota veiligheid 2023 – 2027. Daarin staan 5 belangrijke onderwerpen, te weten: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid. Velsen Lokaal onderschrijft het belang van deze onderwerpen. Wel wil de fractie een cijfermatige onderbouwing zien om aan te geven […]

Raad van Velsen: Suleyman

In de serie #raadvanvelsen vertellen de raadsleden wat hun favoriete plek in degemeente Velsen is en waarom. Dit keer is de beurt aan Süleyman Çelik van Velsen Lokaalover wat hij heeft met Zee- en Duinwijk.