Invoering recycletarief loopt nog steeds niet optimaal

Invoering van het recycletarief
Op 13 april besprak de Raad over de resultaten van het recycletarief. Velsen Lokaal gaf aan dat het op een aantal gebieden niet optimaal loopt en dat bijsturing noodzakelijk is. Er waren ook  succesfactoren. Velsen Lokaal pleitte om de kostenontwikkeling mee te nemen. Naar onze mening is dat een belangrijk gegeven om te oordelen of het een succes is. Tot onze spijt is het niet meegenomen. Velsen Lokaal vindt dit een gemiste kans. Juist hiermee laat je de positieve kant zien van het recycletarief!

Lees meer

Raadscarrousel afvalstoffenverordening

AFVALSCHEIDING, CO-CREATIE, COMMUNICATIE en LAGERE WOONLASTEN. Dit zijn de punten die ik namens Velsen Lokaal heb ingebracht tijdens de behandeling van de afvalstoffenverordening tijdens de sessie op donderdag 18 mei. Ik licht graag toe waarom juist deze punten voor ons belangrijk zijn. Lees meer

Salaris HVC-directeur – wethouder heeft wat uit te leggen

Namens de fractie van Velsen Lokaal heeft Bram Diepstraten raadsvragen gesteld over afvalinzamelaar HVC. Op 6 maart 2017 was er een aandeelhoudersvergadering over het salaris van de HVC-directeur. De gemeenteraad van Velsen had de wethouder (Floor Bal) op pad gestuurd om namens Velsen aan te dringen op een salaris dat binnen de WNT-norm valt. De Wet Normering Topinkomens heeft de Balkenende-norm vervangen. Het betekent dat iemand in de (semi-)publieke sector niet meer dan een ministerssalaris mag verdienen. Formeel valt HVC daar niet onder, maar veel gemeenteraden wilden dat de WNT-norm wel wordt gerespecteerd omdat HVC volledig eigendom is van gemeenten en waterschappen.

Lees meer