Raadscarrousel afvalstoffenverordening

AFVALSCHEIDING, CO-CREATIE, COMMUNICATIE en LAGERE WOONLASTEN. Dit zijn de punten die ik namens Velsen Lokaal heb ingebracht tijdens de behandeling van de afvalstoffenverordening tijdens de sessie op donderdag 18 mei. Ik licht graag toe waarom juist deze punten voor ons belangrijk zijn.

AFVALSCHEIDING

Velsen Lokaal staat voor een schoon milieu in de volle betekenis van het woord. Of we het nu hebben over de kwaliteit van de lucht die we hier inademen of over het zuinig zijn op de grondstoffen die ons ter beschikking staan.

Het scheiden en hergebruiken van afval is hierin een belangrijk onderdeel en kan daarom rekenen op onze volledige steun.

CO-CREATIE

Co-creatie of te wel gezamenlijk iets tot stand brengen is iets waar we binnen Velsen Lokaal vast van overtuigd zijn. Hier spreken we dan over het gezamenlijk optrekken van de gemeente Velsen met haar inwoners om tot een zo groot mogelijke hoeveelheid gescheiden afval te komen en de wijze van inzameling.

Er zijn nog steeds te veel geluiden vanuit onze samenleving dat mensen zich niet gehoord voelen en de door hun ingebrachte ideeën niet terugvinden als zaken tot uitvoering komen.

De echte kracht van co-creatie wordt duidelijk wanneer je als gemeente echt open staat voor de ideeën en de kennis van de mensen uit een bepaalde wijk of straat en samen met deze mensen op basis van die ideeën komt tot een open samenwerking. Op deze manier ontstaat er een optimale motivatie (breed draagvlak).

Ook deze avond bleek weer via de inspraak van de voorzitter van het wijkplatform IJmuiden-Zuid, dat men zich slecht of niet gehoord voelt.

COMMUNICATIE

Een punt in het verlengde van co-creatie is communicatie. Helaas krijgen wij nog steeds regelmatig klachten binnen over (gebrek aan) communicatie tussen de gemeente Velsen en haar inwoners.

Een goed voorbeeld is de gebrekkige communicatie omtrent het melden van overlast bijvoorbeeld veroorzaakt door vuilniszakken die worden neergezet bij een volle ondergrondse container. De mensen ervaren dat ze heen en weer worden gestuurd tussen de gemeente en HVC, waarbij niemand concreet antwoord geeft en de situatie niet wordt opgelost.

Voor dit punt hebben wij nadrukkelijk gevraagd om verbetering en gelukkig de toezegging daartoe gekregen. Wij zullen de ontwikkelingen op dit gebied op de voet volgen.

LAGERE WOONLASTEN

Een punt waar Velsen Lokaal continu aandacht voor  heeft en dus ook in relatie met afvalscheiding, is het omlaag brengen van de woonlasten. In het contract dat de gemeente Velsen heeft gesloten met HVC (het bedrijf wat het vuil ophaalt) staat opgenomen dat indien er binnen Velsen een optimale afvalscheiding plaatsvindt, een besparing van € 24 per woonhuisaansluiting mogelijk is.

Een van de doelstellingen van Velsen Lokaal is om via co-creatie en betere communicatie tussen de lokale overheid en de inwoners van Velsen de afstand tussen burger en politiek te verkleinen en daardoor in dit geval te komen tot een optimale afvalscheiding en een lastenvermindering voor onze inwoners.

Het bevorderen van co-creatie en communicatie geldt natuurlijk niet alleen op het gebied van afvalscheiding maar voor alle zaken die spelen in onze straten en wijken! Dit alles met het doel de leefbaarheid te verbeteren.

 

2 antwoorden
 1. Martin Klijn
  Martin Klijn zegt:

  Jammer dat ik niks lees bij Velsen lokaal over de onevenredig hoge bijdrage van 1 persoonshuishoudens vwb de afvalstoffenheffing. Sowieso is de afvalstoffenheffing in Velsen absurd hoog tov het landelijk gemiddelde. Maar vooral 1 persoonshuishoudens betalen veel te veel in Velsen !!!

  Beantwoorden
  • Bram Diepstraten
   Bram Diepstraten zegt:

   Beste Martin,

   Na een hele lange periode van eenzelfde tarief voor ieder type huishouden, is vorig jaar voor het eerst een onderscheid gekomen in het tarief voor een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden. Dankzij een voorstel van het CDA Velsen en Velsen Lokaal. Het is inderdaad nog slechts een klein verschil en dat moet wat ons betreft groter worden. Wij vinden ook dat de heffing veel te hoog is. Volgens HVC zou dat komen doordat Velsen onvoldoende het afval scheidt en daardoor teveel afval verbrand moet worden. Dat vinden wij een drogreden. Omdat met de verbranding energie wordt opgewekt.

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *