Gouden kans op lagere kosten voor de afvalheffing

In 2016 moet er een nieuw contract gesloten worden voor het inzamelen van het afval. Nu zamelt de HVC dat in en die heeft er voor een contract voor 10 jaar, aan de drie gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen 16 miljoen euro voor betaald.

Duur

De helft daarvan was voor Velsen, een kleine 8 miljoen euro, maar waarvan een deel een voorschot was vanwege nog te realiseren huizenbouw. Ondanks onze herhaalde waarschuwingen dat bij niet realiseren van het aantal woningen er terugbetaald moest gaan worden, heeft de coalitie het bedrag toch opgemaakt aan “leuke dingen voor de mensen”.
En toen er terugbetaald moest gaan worden, wat te verwachten was, werd dat op de burgers verhaald. Op deze wijze zijn we in Velsen één van de duurste gemeenten op het gebied van de afvalstoffen heffing geworden.

Verlaging

Met een nieuw contract voor het inzamelen van het afval moet de doelstelling zijn dat zo’n bedrag van 16 miljoen afvalstoffeneuro nu niet betaald gaat worden aan de drie gemeenten, maar dat dit bedrag gerealiseerd gaat worden als verlaging van de afvalstoffen heffing.
Immers als de gemeenten het geld ontvangen, betekent het dat de burgers het bedrag uiteindelijk via de afvalstoffen heffing gaan opbrengen. Een extra last dus voor de burgers.
Als het resultaat van het nieuwe contract ingezet gaat worden als structurele verlaging van de afvalstoffenheffing, dan komt het rechtstreeks aan de burgers ten goede. En dat is ook exact wat in het coalitieakkoord (laatste alinea van dit artikel in de IJmuider Courant) staat beschreven en waar Velsen Lokaal het college aan gaat houden!

Nieuw contract

In de IJmondcommissie heeft Velsen Lokaal als woordvoerder voor alle lokale partijen in de IJmond, bij monde van Johan van Ikelen, gepleit voor deze koers om de burgers te laten profiteren van het nieuwe contract. Onder breed bijval is dan ook besloten tot de strategie van eerst met HVC om de tafel gaan zitten over een nieuw contract. Maar mocht dat gesprek geen resultaat opleveren dan moet men snel over gaan tot een openbare aanbesteding. In beide gevallen met de doelstelling om lagere tarieven voor de burgers te realiseren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *