Motie container tuintjes

Donderdag 28 maart is de motie container tuintjes van D66, vrijwel unaniem door de gehele raad gesteund en aangenomen.

Proeftuintjes

Velsen Lokaal heeft de motie met veel plezier mee getekend, omdat het een prachtige oplossing kan zijn om bij plaatsing van vuilnis rond de containers tegen te gaan. In de motie vragen we een proef te organiseren, waarbij een ondergrondse vuilcontainer wordt voorzien van een tuintje.

Eerder is al budget vrijgemaakt voor het afval probleem en onze wethouder Bram Diepstraten wil graag starten met een proef op huidige probleemlocaties. Zwerfafval en illegale afval dumping heeft een negatieve impact op het straatbeeld en de leefbaarheid in onze mooie gemeente. Omdat restafval containers alleen nog open gaan met een pas, plaatsen mensen helaas hun afval ook naast de container.

Adoptie

Het aanleggen van tuintjes rondom containers heeft al in verschillende gemeenten (bijvoorbeeld Den Haag en Den Bosch) geleid tot minder overlast en een mooier en schoner straatbeeld. We hopen dat het ook in Velsen een succes zal worden. VVD opperde nog dat de tuintjes geadopteerd zouden kunnen worden door inwoners, een prima idee wat Velsen Lokaal betreft.