Tag Archief van: velsen

Citymarketingevent in de stadsschouwburg Velsen! 

Woensdag 7 december was het zover! Met 5 man sterk uit de fractie Velsen Lokaal zijn ook wij
bijgepraat over alle activiteiten die het afgelopen jaar zijn ondernomen en over de plannen voor de
komende periode. 

Lees meer

Velsen Lokaal steunt Sinterklaasactie

Ieder jaar geeft Velsen Lokaal geld aan een lokaal maatschappelijk initiatief. Dat geld besteden we hier liever aan dan voor een kerstadvertentie in de krant. In voorgaande jaren mochten onder andere Hospice De Heideberg, Alzheimercafé, Kerbert dierenasiel, en Duurzaam Zeewierboeren deze gift ontvangen.

Lees meer

Toekomst van Stadsschouwburg Velsen

De Raad heeft een beeldvormende sessie gehouden over de toekomst van de
Stadschouwburg Velsen. Momenteel voldoet deze niet aan de huidige vraag. Verenigingen
willen graag een vlakke vloer en het gebouw is aan renovatie toe. Verschillende scenario´s
zijn besproken. Daaruit kwam scenario C als beste keuze naar voren. De schouwburg wordt
gemoderniseerd tot een cultureel centrum. Daarvoor zijn grote investeringen nodig en dat is
voor de Raad een moeilijk vraagstuk gelet op de huidige economische tijd.

Lees meer

Gevoel van onveiligheid in Velsen groeit!

De gemeente Velsen start binnenkort met het opstellen van een nieuwe Kadernota
Integraal veiligheidsbeleid (IVB). De gemeente stelt iedere vier jaar een nieuw IVB op en benoemt
daarin de prioriteiten in Velsen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Voordat wordt
overgegaan tot het opstellen van de nieuwe nota wordt de oude nota (in dit geval 2019 – 2023) geëvalueerd.

Lees meer

Politie capaciteit staat komende jaren onder druk

Vanavond vond hierover een zeer interessante en informatieve gezamenlijke raadssessie plaats voor de gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Doel was om de gemeenteraden actief te betrekken bij de keuzes waar de politie voor staat en om input hierover van de raden te verkrijgen.

Lees meer

Gemeente Velsen op reis

Met een digitale busreis zijn we meegenomen met een digitale busreis. Deze reis kwam langs de gemeente Ede, Doetinchem, Tilburg en Capelle aan den IJssel.

Als gemeente wil je dichtbij de leefwereld van de bewoners en ondernemers staan zodat je snel kunt inspelen op de behoeftes in de wijken of in bepaalde gebieden in de gemeente. Samen met de bewoners en ondernemers wil je het gesprek over zaken die spelen in de leefomgeving.

In 2018 is de gemeenteraad begonnen met meer samenspel tussen de gemeente, inwoners en ondernemers. Dit is een nieuwe manier van werken en we kunnen stellen dat dit een pad is van vallen en van opstaan. Er is veel geleerd maar we denken nog veel te kunnen verbeteren.

Busstop bij vijf gemeente

De gemeente stopte tijdens de digitale busreis in vijf gemeenten, welke allemaal op hun eigen manier vorm geven aan participatie en wijkgericht werken. zo had de een een wijkmanager en andere hadden wijkraden, wijkplatforms of wijkagenda.
Alle vormen hebben plus en natuurlijk ook minpunten die onderzocht moeten worden. Belangrijk is in ieder geval dat de visie vanuit de wijken zelf moet worden opgesteld om het succesvol te maken. We moeten samen die urgentie voelen.

Velsen is een unieke gemeente, die zelfs met een gemeente als Capelle aan den IJssel moeilijk te vergelijken is. De perfecte participatie oplossing is nog niet bedacht, maar ernaar streven blijft ons uitgangspunt.

Velsen doet!

Velsen Lokaal zou graag zien dat inwoners zelf de beschikking krijgen over een klein bedrag (€5,-) om zelf uit te geven. Denk hierbij aan initiatieven als het oprichten van een buurtfeest, een speeltuin aanleggen of een bankje in het park.
Meer zeggenschap over de eigen woonomgeving en samen bouwen aan een mooier Velsen.

Wil je een voorproefje van een aantal succesvolle projecten? kijk dan op:

Ededoet of maakcapelle

Een tweede sessie volgt in maart over participatie verwacht. Bij deze sessie zal gekeken worden waar we naartoe willen en hoe ver we willen gaan.

Heb jij misschien leuke ideeën?! Laat het ons weten in een reactie hieronder!

Groen en diversiteit op bedrijventerrein Velsen-Noord

Betrokkenheid van inwoners en ondernemers, de elektrische pont, behoud van groen en een grotere diversiteit aan bedrijvigheid. Dat waren de belangrijkste onderwerpen uit de sessie van 11 februari.

Lees meer

Velsen doet!

Meer betrokkenheid, meer sociale contacten, meer kansen om de buurt te maken zoals je zelf wil. Dat is waar Velsen Lokaal voor staat. Hierom hebben we samen met de LGV een motie ingediend naar voorbeeld van de gemeente Ede.

Lees meer

CONCEPT REGIONALE ENERGIESTRATEGIE 1.0 (RES)

Op 14 januari is de gemeenteraad geïnformeerd over de eerste uitwerking van het concept Regionale Energie Strategie 1.0. Tijdens deze sessie is informatie gegeven over de mogelijke locaties voor de wind en zonne-energie.

Wat is de ambitie en wat zijn zoekgebieden in onze gemeente?

Nederland is onderverdeeld in 30 regio’s. Iedere regio moet een deel van de totale duurzaamheidsdoelstellingen voor wind- en zonne-energie realiseren. Velsen valt onder regio Noord-Holland Zuid en onze regio is verantwoordelijk voor een opbrengstvergroting van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030. (Dit betekent kortgezegd:  1227 ha zonnepanelen en 44 windturbines plaatsen op 42 mogelijke zoekgebieden). Voor deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland werken we er naar toe om in 2030 0,45TWh duurzame energie op te wekken, en we zitten nu op 0,148TWh. Een hele grote, maar ook zeer belangrijke opgave dus!

De zoekgebieden die zijn aangewezen voor de plaatsing van wind- en zonne-energie zijn: Tata Steel, het A9/ Noordzeekanaal Gebied en Spaarnwoude. Door de zware industrie, natuurgebieden, waterwegen en aanvliegroutes op Schiphol, zijn de mogelijkheden voor plaatsing van windturbines en zonnepanelen hier beperkter dan elders in het land.

Velsen Lokaal over de eerste uitwerking en de participatie.

Velsen Lokaal is positief over deze eerste uitwerking van de RES. Locaties zijn concreet gemaakt en onze eerdere zorgen zijn hierin meegewogen. Veilig recreëren en duurzaamheid kunnen wat ons betreft goed samengaan. Veilig recreëren in Spaarnwoude blijft gewaarborgd. Ook de participatie bij de totstandkoming van deze RES 1.0 is goed doorlopen. Onze inwoners, ondernemers en belangenorganisaties hebben hierover meegepraat en hun inbreng is ook nog terug te zien in het document. Dit dient ook in het verdere traject te worden voortgezet.

Goede balans

Wij staan voor een goede verdeling over de gemeenten als het gaat over plaatsing van windturbines en zonne- energie in onze regio. Velsen Lokaal is doordrongen van de noodzaak tot verduurzaming, maar ziet graag dat Velsen evenredig wordt belast in de regio. Er zijn nogal wat gemeentes die onlangs hun bedenkingen hiertegen in het nieuws hebben gebracht. Zij geven aan mogelijk actie te zullen voeren; het not-in-my-backyard principe. Het kan wat Velsen Lokaal betreft niet zo zijn dat uit angst voor de vertragende werking daarvan een onevenredig groot deel van de windturbines en zonnepanelen in onze gemeente zullen worden ingetekend. We hebben het college daarom opgeroepen om hier extra alert op te zijn bij de verdere uitwerking van de zoekgebieden.

Wat doen we met het maatschappelijk vastgoed?

Over die vraag discussieerde de Raad in de afgelopen maanden. De vraag komt voort uit de wens van de raad om beter om te gaan met de gemeentelijke gebouwen voor maatschappelijke functies, zoals de buurthuizen, schouwburg, bibliotheken.

Lees meer