Artikelen door Nathanael Korf

De ideale buitendienst in de praktijk

Tijdens het vaststellen van de begroting 2020 heeft de gemeenteraad van Velsen besloten de ideale buitendienst in te stellen, als onderdeel van een wijziging in de organisatie en gericht op meer samenspel met de samenleving. Velsen Lokaal was (en is) een warm voorstander van het invoeren van de ideale buitendienst. We zijn nu anderhalf jaar […]

Rapport GGD roept vragen op

Afgelopen zaterdag kwam het Noordhollands Dagblad met het verhaal dat de naam van Tata Steel uit een rapport van de GGD is geschrapt over kankergevallen in de regio. Het NHD baseert haar verhaal op een tal van mails die ze via een WOB-verzoek heeft mogen lezen.

Streep door de Perspectiefnota

De gemeente Velsen zit momenteel financieel behoorlijk krap. Tijdens de laatste begroting moest de gemeenteraad zware bezuinigingen doorvoeren die ons allemaal raken. Tegelijk is dat effect slechts beperkt, omdat een groot deel van de inkomsten vanuit het Rijk onze kant op komt. En laat juist daar nu voor 2021/2022 het probleem zitten.

Raadsvragen BRAK!

Op 6 oktober heeft de raad een Collegebericht van Wethouder Dinjens ontvangen. Hierin staan drie (nieuwe) feiten opgesomd waarmee het college een advies geeft aan de Gemeenteraad over BRAK!.

Brak – Eind in zicht?

Al jaren is Velsen Lokaal kritisch op de plannen om een Kust Innovatie en Inspiratie Centrum (nu bekend als Brak!) bij het strand van IJmuiden te vestigen. Onze kritische blik begon destijds omdat het Pieter Vermeulen Museum niet de aandacht kreeg die het verdiende, maar gaandeweg heeft de raad tonnen geld extra beschikbaar gesteld, maar […]

Veilig oversteken!

Velsen Lokaal is zowel binnen als buiten de raadszaal een actieve partij. Dit bent u van ons gewend en mag u van ons verwachten. We zetten ons in voor de samenleving en dat is niet altijd politiek van aard. Zo ook de aandacht die wij vroegen voor de veiligheid van een voetgangersoversteekplaats.

Jaarstukken 2019

Op woensdag 10 juni hebben we de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2019 in de raad besproken tijdens een sessie. Normaal gesproken is dit een formaliteit, maar door enkele tegenvallers moeten we beroep doen op onze algemene reserve voor maar liefst 5,1 miljoen EUR!