Concept verkiezingsprogramma 2018: meer samen, samen meer!

Afgelopen zaterdag hebben we de aftrap gegeven voor de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Sinds die dag staat het concept verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen online. Waarom een concept? Het motto van ons programma is MEER SAMEN, SAMEN MEER. Velsen Lokaal wil veel meer samen doen met inwoners en ondernemers, want dan bereik je samen meer.

Velsen Lokaal, meer samen, samen meer

Denk mee over ons verkiezingsprogramma

Daarom willen we graag weten wat je van ons concept programma vindt. Download hier het concept. Je kunt je opmerkingen en suggesties tot 15 november 2017 aan ons doorgeven.

Dat kan via:

We kijken uit naar jouw reactie!

Je krijgt altijd een reactie terug, zodat je weet wat wij met jouw opmerkingen doen. Als je onze Facebook-pagina liket, blijf je voortaan op de hoogte van onze inzet voor Velsen en haar inwoners.

Team Velsen Lokaal

Velsen Lokaal steunt Alzheimer Trefpunt

Velsen Lokaal is van mening dat als je verantwoordelijk bent voor beleid, je dit alleen maar goed uit kunt voeren als in beeld gebracht is wat er speelt in de samenleving waarop dat beleid van toepassing moet zijn. Lees meer

Nathanael Korf draagt fractievoorzitterschap over aan Bram Diepstraten

Vandaag heeft Nathanael Korf het fractievoorzitterschap van Velsen Lokaal noodgedwongen overgedragen aan Bram Diepstraten. De gemeenteraadsfractie en het bestuur hebben gehoor gegeven aan de wens van Korf om een stapje terug te doen wegens persoonlijke omstandigheden.

Trots

Bestuursvoorzitter Bart Tijl: ‘Met unanieme steun hebben fractie en bestuur vice-fractievoorzitter Bram Diepstraten gevraagd om de rol van fractievoorzitter in te vullen. Bram heeft die verantwoordelijkheid aanvaard. We snappen het besluit van Nathan goed en zijn hem dankbaar voor zijn grote inzet voor Velsen Lokaal. Nathan heeft een geweldige basis neergezet. Ik ben erg trots op de kwaliteit en flexibiliteit van onze fractie en verwacht dan ook dat Bram het net zo goed zal doen. Uiteraard blijft Nathanael als raadslid deel uitmaken van de gemeenteraadsfractie van Velsen Lokaal.’

VELSEN LOKAAL VERDER OP TOURNEE DOOR DE GEMEENTE

De bezoeken van de fractieleden van Velsen Lokaal aan de wijken worden als zeer geslaagd ervaren.
Tijdens de gesprekken op straat valt op te maken dat heel veel zaken in beweging zijn en dat mensen zich daar zorgen over maken.
Lees meer

Kijkje in de keuken?: Velsen Les Lokaal

Op dinsdag 9 februari stond er een artikel in de IJmuider Courant over het feit dat er landelijk gemiddeld relatief weinig vrouwen in de gemeenteraad zitten. In Velsen is dat helaas niet anders en ook Velsen Lokaal is continu op zoek naar nieuwe (vrouwelijke) kandidaten voor de gemeenteraad. Lees meer

Velsen Lokaal weer verder op tournee

De fractieleden van Velsen Lokaal bezoeken de wijken van de Gemeente Velsen. Komende zaterdag (6 februari) zijn we te vinden in Velsen-Noord.
Lees meer

Nieuwe steunfractie: Manon van der Linde

Tijdens de raadsvergadering van 28 januari heeft Manon van der Linde de belofte afgelegd en is daarmee officieel beëdigd als steunfractielid voor Velsen Lokaal!

Lees meer

Peter Stam keert terug bij Velsen Lokaal

 PERSBERICHT  

Na iets meer dan een jaar als zelfstandige fractie PWZ in de gemeenteraad te hebben gezeten, keert Peter Stam weer terug naar de partij waarvoor hij na de verkiezingen in de raad terecht is gekomen: Velsen Lokaal. Lees meer

Velsen Lokaal in beweging

Aanstaande zaterdag kunnen de inwoners van Velsen de raadsleden van Velsen Lokaal tegen het lijf lopen. Lees meer

Bestuurskrabbel: We kunnen allemaal echt geld verdienen met ons huisafval!

In de gemeente Velsen wordt het huisafval aanzienlijk slechter gescheiden dan in een groot aantal andere gemeenten in Nederland. Dit is heel jammer, want daardoor verdwijnen heel veel materialen die hergebruikt hadden kunnen worden, via de verbrandingsovens, door de schoorsteen.

Lees meer