Spaarnwoude 2040

Tijdens de werkconferentie op 6 februari jl. stond de toekomst van het recreatieschap Spaarnwoude centraal. Waarmee en hoe gaat Spaarnwoude tot 2040 zich ontwikkelen?

Lees meer

VELSEN LOKAAL trekt door de wijken

Met de verkiezing van 2018 in het vooruitzicht wil Velsen Lokaal graag samen met u nadenken over hoe we van Velsen een nóg mooiere gemeente kunnen maken! Daarom gaan wij alle wijken langs om aan u te vragen wat wij zouden kunnen opnemen in ons verkiezingsprogramma.  Lees meer

Marianne Vos

Werkbezoek Velsen Lokaal aan Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

Aanleiding voor ons werkbezoek zijn de signalen uit onze gemeente, dat leerlingen met een allochtone achtergrond moeilijk stageplekken kunnen vinden. Komt dat door discriminatie en zo ja, om hoeveel gevallen gaat dat dan jaarlijks?

Werkbezoek Velsen Lokaal Bureau Discriminatie Kennemerland Lees meer

Werkbezoek Velsen Lokaal aan Socius

De fractie van Velsen Lokaal legt regelmatig werkbezoeken af bij maatschappelijke organisaties met name op het gebied van het sociale domein. Ook het meldpunt van Velsen Lokaal via onze website geeft de fractie regelmatig een goed beeld van wat in de praktijk gebeurt.

Op dinsdag 20 september was het de beurt aan Socius. Socius is een organisatie die in opdracht van de gemeente Velsen mensen ondersteunt, adviseert en begeleidt op het gebied van maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning, ouderenadvisering, schuldhulpverlening en sociaal juridische dienstverlening.  Een viertal medewerkers hebben eerst informatie gegeven over de werkzaamheden en de knelpunten waar ze tegen aan lopen. Tijdens het werkbezoek is uitvoerig gesproken over een tweetal onderwerpen. Namelijk de samenwerking van de verschillende maatschappelijke organisaties in de sociale wijkteams en de toename van het aantal verwarde personen.

jaarbericht2015-socius Lees meer

Marianne Vos

Politieke en bestuurlijke samenwerking in de IJmond (3)

Voor het zomerreces konden we melden dat een evaluatie over het functioneren van de IJmondiale samenwerking ingang was gezet. Inmiddels is men in een afrondende fase gekomen waarbij alle reacties van raadsleden, wethouders en ambtenaren worden uitgewerkt. Voor dit moment is het dan ook even afwachten op het resultaat. Lees meer

Straatactie Velsen Lokaal Zeewijk

Straatactie Velsen Lokaal IJmuiden-Zeewijk en IJmuiden-Centrum

Afgelopen zaterdag waren Velsen Lokaalraadsleden en -bestuursleden weer op pad om met mensen op straat te praten over actuele onderwerpen en de lokale politiek. Dit keer was IJmuiden aan de beurt. In winkelcentrum Zeewijk en op de Lange Nieuwstraat deelden de Velsen Lokalers flyers over ons meldpunt zorg uit. Lees meer

Verschillende geluiden op straat

Op 5 maart, een zonnige maar koude zaterdagmorgen, was een delegatie van Velsen Lokaal weer op weg naar een wijk van Velsen. Vandaag was Velserbroek aan de beurt. Lees meer

Velsen Lokaal bezoekt Velsen-Noord

Op zaterdag 6 februari hebben een aantal gemeenteraadsleden van Velsen Lokaal Velsen-Noord bezocht. Zoals u wellicht weet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan de mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk, (jeugd)zorg en inkomen. Deze overheveling gaat gepaard met aanzienlijke kortingen op de oorspronkelijke budgetten. De gemeenten hebben de taak met minder middelen de hulp beter te organiseren Lees meer

Velsen Lokaal weer verder op tournee

De fractieleden van Velsen Lokaal bezoeken de wijken van de Gemeente Velsen. Komende zaterdag (6 februari) zijn we te vinden in Velsen-Noord.
Lees meer