Marianne Vos

Politieke en bestuurlijke samenwerking in de IJmond (3)

Voor het zomerreces konden we melden dat een evaluatie over het functioneren van de IJmondiale samenwerking ingang was gezet. Inmiddels is men in een afrondende fase gekomen waarbij alle reacties van raadsleden, wethouders en ambtenaren worden uitgewerkt. Voor dit moment is het dan ook even afwachten op het resultaat.

Drechtraad

Om alle raadsleden uit Heemskerk, Beverwijk en Velsen nog beter te laten ervaren wat en hoe bepaalde samenwerkingsverbanden in den lande functioneren, hebben we een werkbezoek gebracht aan de Drechtraad. Deze raad is in 2014 gevormd door de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Sliedrecht.

Deze vorm van samenwerken is vrij uniek in Nederland. Boven deze 6 gemeenteraden hangt de Drechtraad en kent kaderstellende en controlerende bevoegdheden. Voor een periode van 4 jaar wordt een regionaal meerjarenprogramma gemaakt dat in samenspraak is opgesteld met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Het dagelijks bestuur (Drechtstedenbestuur) wordt gevormd door wethouders uit iedere gemeente en de burgemeester van Dordrecht. Het programma wordt gecontroleerd door de Drechtraad.

De Drechtraad bestaat uit raadsleden vanuit iedere partij. Uit iedere fractie van de zes gemeenten zit één aangewezen vertegenwoordiger in de Drechtraad. De raad telt 47 leden. Deze leden mogen een plaatsvervanger aanwijzen. Aan de hand van stemgewicht worden besluiten genomen.

Stemgewicht

Stemgewicht hangt af van het aantal stemmen dat iedere partij bij de gemeenteraadsverkiezing heeft behaald. Op deze wijze heeft de Drechtraad een directe verbinding met de gekozen gemeenteraden. In de Drechtraad zijn de lokale partijen sterk vertegenwoordigd met 9 fracties. Bij elkaar is hun stemgewicht 316 van het totaal van 1112.

De Drechtstedendag is iedere maand op dinsdag. Beginnend om 17.00 uur met een themadeel, daarna wordt er gezamenlijk gegeten. Om 19.00 tot 19.30 tijd voor fractieoverleg. Vervolgens  vinden diverse carrousels plaats tot 21.30 uur. Omstreeks 21.45 uur begint de raadsvergadering, waarbij besluiten vallen aan de hand van het stemgewicht. Er is geen spreekrecht voor burgers.

Tijdens de carrousels wordt overleg gevoerd en advies uitgebracht over een voorstel of onderwerp dat in de Drechtraad wordt behandeld. Er geldt een inspreekrecht voor burgers. Ook de lokale raasleden mogen deelnemen aan deze vergaderingen onder de voorwaarde dat er maar een woordvoerder per fractie is.

Lokaal

Dit is in vogelvlucht wat deze samenwerking inhoudt.
Velsen Lokaal heeft contact gelegd met de fractievoorzitter van de lokale partijen in de Drechtraad. We zijn dan ook meteen uitgenodigd voor een uitwisseling van ervaringen, want met name is het voor lokale partijen buitengewoon belangrijk om de binding met de eigen samenleving goed te borgen. Dit maakt ons immers zo uniek en sterk binnen de gemeentelijke politiek!

IMG_4041

3 antwoorden
  • Bram Diepstraten
   Bram Diepstraten zegt:

   Goede vraag die wij onszelf ook hebben gesteld maar waar we nog geen duidelijk antwoord op hebben. Binnenkort gaan we in gesprek met lokale partijen in de Drechtsteden om hun ervaringen te horen.

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *