Strategische positie van Velsen

Vanavond werd in een informatieve sessie informatie uitgewisseld over de strategische positie van Velsen in de regio (MRA IJmond en Kennemerland). 

De raad ging in gesprek over vraag: Wat willen we bereiken door strategische samenwerking? Op welke wijze kan dit verder ingericht worden in samenwerking met het college en tot slot: Bij welke thema’s, met wie en op welke wijze kunnen we  de strategische positie van de gemeente Velsen in de regio versterken?

In een korte presentatie werd duidelijk dat de gemeente al op vele vlakken met diverse gemeenten samenwerkingsverbanden is aangegaan. Sommige zijn verplicht, andere vrijwillig.

We spraken daarna over de volgende vragen:
– Wat valt op?
– Waar zitten accenten?
– Waar zijn we sterk gepositioneerd en waar minder?
– Wie zouden partners van de gemeente en de raad kunnen zijn?
– Met wie wil de raad in gesprek?


Uiteindelijk heeft het college de opdracht van de raad gekregen om per vraagstuk, per thema, de doelen en kansen vast te stellen. Waar liggen die doelen precies? Als dat helder is, volgt vanzelf de prioritering met welke gemeenten / partners we die doelen kunnen realiseren. Dat kan dus de ene keer met de blik richting de noordkant (MRA IJmond) en de andere keer richting de zuidkant van Velsen (Kennemerland) zijn.