Kosten stijgen de pan uit

Door de alsmaar stijgende kosten van de jeugdhulp, is het tekort op het budget voor jeugdhulp nu zo ver opgelopen, dat we steviger in moeten zetten op sturing en kostenbeheersing. Waar we in 2015 voor jeugdhulp 15 miljoen euro betaalden, was dit in 2019 ruim 20 miljoen. De verwachting voor 2020 is dat dit ruim 23 miljoen gaat bedragen! 

Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft voor Velsen een analyse van de ontwikkelingen in de jeugdhulp uitgevoerd.

Resultaten en adviezen uit het onderzoek 

Wethouder Dinjens nam ons afgelopen donderdag wat dieper mee in de resultaten uit het onderzoek: de jeugdhulp moet efficiënter. Er moet resultaatgerichter gewerkt worden. We moeten doen wat werkt. Hulp moet tijdig worden aangeboden, zo preventief, op maat, passend, integraal en zo thuis mogelijk zijn. 

Maatregelen op kosten

De resultaten zijn verwerkt tot de volgende maatregelen:
– Instellen van budgetplafonds
– Verkorten van de trajectduur
– Verlagen van de trajectintensiteit;
– Beperken van de prijsindexatie vanaf 2022; 
– Sturen op hoe verwijzers jeugdhulp inzetten; 
– Nader onderzoek naar de duurste cliënten;
– Onderzoek naar kosten aan de randen van de jeugdhulp;
– Meetbare resultaatsafspraken maken in het preventieve veld.

Zorgen van Velsen Lokaal

Velsen Lokaal kan zich vinden in de kaders die nu zijn geschetst. Maar tegelijkertijd maken we ons hier ook best wel zorgen om. Bijvoorbeeld budgetplafonds instellen, dat is nogal wat… Wat doen we met kinderen die hulp nodig hebben nadat een budgetplafond is bereikt? Komen die op ellenlange wachtlijsten te staan? Wat voor een impact gaat dit hebben op de jeugd?

Aan de andere kant geloven we ook dat het goed is dat jeugdzorgorganisaties zich bewust worden van het feit dat de kosten echt omlaag moeten. Dat behandelingen niet oneindig door kunnen gaan en dat zij niet langer maanden later pas hun facturen bij de gemeentes in kunnen dienen! 

Door de laagdrempelige hulp te verstevigen, kunnen we eerder, goedkopere hulp inzetten en duurdere trajecten voorkomen. In de stapeling van hulp bij gezinnen kan wat ons betreft zeker een aanzienlijke efficiencyslag gemaakt worden. Voor de 8 duurste cliënten die in 2019 14 of meer hulptrajecten ontvingen, liggen de gemiddelde kosten boven de € 100.000,- per jaar… Dat kan volgens ons echt anders en daar wordt nu gelukkig ook op ingezet!

Update ieder kwartaal 

Wij zullen de voortgang van deze ontwikkelingen in ieder geval nauwlettend blijven volgen. 

De gemeente heeft aangegeven zo goed mogelijk aan haar zorgplicht te blijven voldoen en de raad zal ieder kwartaal een update krijgen van de ontwikkelingen. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *