Tag Archief van: jeugdzorg

Kosten stijgen de pan uit

Door de alsmaar stijgende kosten van de jeugdhulp, is het tekort op het budget voor jeugdhulp nu zo ver opgelopen, dat we steviger in moeten zetten op sturing en kostenbeheersing. Waar we in 2015 voor jeugdhulp 15 miljoen euro betaalden, was dit in 2019 ruim 20 miljoen. De verwachting voor 2020 is dat dit ruim 23 miljoen gaat bedragen! 

Lees meer

Wie doet de jeugdbescherming en jeugdreclassering vanaf 1 januari?

Tijdens de raadsvergadering van 1 november 2018 heeft Velsen Lokaal grote zorg uitgesproken over het uitblijven van inkoop ten behoeve van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Voor 1 januari a.s. moet dat geregeld zijn. Tot op dit moment is er nog geen organisatie gevonden die met de gemeente in zee gaat. Er zijn al wel gesprekken op gang gebracht, maar deze hebben nog niet geleid tot een definitieve gunning. Lees meer

Jeugdzorg onder druk

Tijdens de raadsvergadering van 27 september jl. heeft Velsen Lokaal aandacht gevraagd voor de moeizame aanbesteding van diensten door jeugdorganisaties binnen het sociale domein. Dit speelt nu bij de inkoop van de uitvoerig Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor 2019-2021. Lees meer

Bestuurskrabbel: Aandacht blijft

Het stof is neergedaald. En alles gaat gewoon weer verder. Graag wil ik toch twee zaken in het gezichtsveld houden.
Lees meer

Raadsvragen: Jeugdzorg in de praktijk

Onlangs werden we via een cliëntenplatform jeugdzorg geconfronteerd met de praktijk rond de nieuwe wet jeugdzorg. Dit was aanleiding voor Velsen Lokaal om raadsvragen te stellen. Hierbij de integrale tekst van de vragen aan het college. Lees meer

Zorgen Velsen Lokaal om financiële risico’s bij uitvoering Jeugdzorg.

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, Participatiewet, WMO/AWBZ. Het lijkt erop dat alles in Velsen volgens plan loopt, dit is althans de informatie die de raad van de wethouder  heeft gekregen. Lees meer