Raadsvragen: Jeugdzorg in de praktijk

Onlangs werden we via een cliëntenplatform jeugdzorg geconfronteerd met de praktijk rond de nieuwe wet jeugdzorg. Dit was aanleiding voor Velsen Lokaal om raadsvragen te stellen. Hierbij de integrale tekst van de vragen aan het college.

Toelichting bij de vragen:
Uitgangspunt bij de 3 decentralisaties is raadsbreed en gedragen door het college zo geformuleerd dat er niemand buiten de boot mag vallen. We spreken over een zachte landing, waarbij in 2015 en 2016 iedereen die vóór 2015 al zorg ontving, gegarandeerd is van dezelfde zorg in 2015 en 2016. IJmondiaal is het beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 vastgesteld, waarin de leeftijd dat jongeren zorg ontvangen is bijgesteld van 18 naar 23. Nog meer garanties dus.

Afgelopen woensdag (18-2) was er een open huis van het cliëntenplatform Jeugdzorg Noord Holland. Tijdens deze avond werden presentaties verzorgd aan wethouders en raadsleden om in algemene zin een beeld te krijgen van de zorgbehoevenden/cliënten, door deze mensen zelf aan het woord te laten.

De tweede helft van de avond werd via ‘speeddates’ dieper op bepaalde onderwerpen ingegaan, via interactie tussenLijn5 wethouders/ raadsleden en de cliënten. In gesprek met enkele jongeren van Lijn5, kwamen 2 afzonderlijke incidenten naar voren:
– Jongen van 17 (woonachtig in Alkmaar) vertelt hoe hij geen toekomst ziet, omdat hij afhankelijk is van zorg. Hij kan onmogelijk zonder begeleiding. Hij is sinds 2015 echter te slim, omdat zijn IQ van 79 boven de nieuwe norm van 70 uitkomt. Voorheen was de norm 85. Dat betekent dat hij zelfstandig een ‘normale’ baan moet zoeken en zelfstandig een woning moet vinden. Een nieuwe indicatie lijkt er niet in te zitten.
– Jongen van 18 (woonachtig in Driehuis) vertelt dat hij per eind maart op straat staat, omdat hij geen nieuwe indicatie heeft gekregen. Hij woont nu in een KTC en heeft een baan, maar alles onder begeleiding. Hij is al sinds zijn 12de woonachtig bij Lijn5 en sinds een paar maanden in een KTC. Van hem wordt nu verwacht dat hij eerst aanspraak maakt op zijn eigen netwerk en mensen in zijn omgeving, terwijl zijn wereld al 6-7 jaar uit Lijn5 bestaat.

Woensdag aan tafel uitte hij een noodkreet, omdat op straat belanden zijn enigszins hoopvolle toekomst direct aan diggelen zou slaan.

Vragen aan het college:
Vraag 1:
Onderschrijft het college nog steeds het uitgangspunt van een zachte landing, oftewel dat iedereen die vóór 2015 zorg heeft ontvangen dit ook in 2015 en 2016 blijft ontvangen?

Vraag 2:
Is het college het met Velsen Lokaal eens dat de genoemde praktijkvoorbeelden haaks staan op het uitgangspunt van de zachte landing?

Vraag 3:
Kan het college uitleggen/ verklaren waarom in de genoemde gevallen de indicatiestelling is gewijzigd, terwijl de omstandigheden van deze cliënten niet zijn gewijzigd? (hierbij verwachten we niet dat het college de details van deze specifieke gevallen kent, maar wel een antwoord in algemene zin)

Vraag 4:
Door het bijstellen van de normen van de indicatiestelling, ontstaat een vertekend beeld. Op papier kan netjes worden voldaan aan de zorgvraag binnen de gestelde budgetten, maar in de praktijk ontvangen steeds minder mensen zorg, omdat de normen worden aangescherpt.
a. Wat is het beleid m.b.t. indicatiestelling? Worden er versneld nieuwe indicaties afgegeven? Hebben deze beperktere geldigheid? Wat zijn de nieuwe normen m.b.t. indicatiestelling?
b. Wat is het college van plan hieraan te gaan doen?

Vraag 5:
Is het college het met ons eens dat jongeren zoals genoemd in deze praktijkvoorbeelden begeleiding nodig hebben en dat als de begeleiding ineens wegvalt de kans dat deze jongeren bijvoorbeeld in de criminaliteit belanden significant toeneemt? Ziet het college dit ook als averechts beleid op preventie? En deelt het college het standpunt van Velsen Lokaal dat dit verspilling is van belastinggeld, omdat alle opbouw en zorg tot 18 jaar ineens overboord wordt gegooid? (graag ook een toelichting bij een ja/nee)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *