Vertraging woningbouw door PAS-uitspraak?

In toenemende mate is er wereldwijd aandacht voor het milieu en wordt elke maatregel aangegrepen om steeds beter voor onze planeet te zorgen. Stikstofuitstoot terugdringen is zo een maatregel. En hoewel Velsen Lokaal zich blijft inzetten voor een beter milieu zien we ook een spanningsveld ontstaan met het woningaanbod.

PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. De Nederlandse overheid startte het programma in 2015 om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Volgens deze Wet natuurbescherming is een vergunning nodig voor activiteiten die kunnen leiden tot schade aan Natura 2000-gebieden, bijvoorbeeld als gevolg van uitstoot en neerslag van stikstof.  Nu de PAS wordt afgeschaft kan niet meer worden aangetoond dat de activiteiten geen schade aan Natura 2000-gebieden wordt aangebracht. Gezien het nog ontbreekt aan een alternatief zullen projecten die nog geen vergunning hebben in de wacht worden gezet.

Raadsvragen

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 besloten dat het PAS niet meer gebruikt mag worden bij de aanvraag van vergunningen. Dit kan betekenen dat er projecten vertraging kunnen oplopen. Om er achter te komen of het om projecten in Velsen gaat heeft Velsen Lokaal raadsvragen gesteld.

Diverse media (1, 2, 3, 4, & 5) reppen de afgelopen dagen over de stikstof problemen. Deze worden in verband gebracht met nieuwe windmolenparken, woningbouw, nieuwe industriepanden, verbreding van snelwegen en zelfs bij vergunningen voor dakkapellen van huizen. Van deze projecten zouden er een aantal in Velsen kunnen spelen, zoals de aanleg van wegen, dakkapellen of bestemmingsplannen.

Woningbouw

De uitspraak zou volgens de media betekenen dat er 650 projecten worden geraakt in Noord Holland waarvan 96 woningbouw projecten zijn. Er heerst momenteel in Nederland een woningtekort waardoor er flink gebouwd moet worden. Vanuit de provincie hebben we een woningbouwopgave gekregen. Velsen Lokaal vraagt zich af of de PAS uitspraak effect heeft op de woningbouw in Velsen en de woningbouwopgave voor Velsen.

Op 11-Sept-2019 heeft Velsen Lokaal de raadsvragen ingediend. We verwachten binnen 14 dagen een antwoord. Uiteraard houden we de situatie rond het Programma Aanpas Stikstof nauwlettend in de gaten.