Nieuwe visie op het gemeentelijk vastgoed

De gemeente bezit uiteenlopende panden en voorzieningen uiteenlopend van buurthuizen, scholen, winkels, gymzalen,  sportparken, begraafplaatsen, woningen tot zelfs een molen en een kerktoren.

Om de zoveel tijd moet afgewogen worden of deze objecten doelmatig gebruikt worden en voor de toekomst belangrijk zijn om te behouden. Ook het multifunctionele gebruik is een belangrijk gegeven, alsmede de opgave van duurzaamheid. Het bezit van het vastgoed is geen doel op zich. Het moet juist ondersteunen bij de maatschappelijke doelen, die de gemeente stelt. 

Vastgoedbeleid

Om die reden is de gemeenteraad geïnformeerd over de aanpak van een nieuw vastgoedbeleid. In de nieuwe nota zal beschreven gaan worden hoe de gemeente te werk gaat met het aan- en verkopen, verhuren en beheren van het gemeentelijk vastgoed.  

Tijdens een eerste bijeenkomst heeft de Raad kennis kunnen nemen van de vele uiteenlopende objecten, die in het gemeentelijk vastgoed zitten. In mei worden de doelen, kaders en randvoorwaarden aan de Raad voorgelegd. Als deze goedgekeurd worden, dan zal in het najaar van 2020 de kadernota worden vastgesteld samen met de uitvoeringsagenda tot 2022.

Standpunt Velsen Lokaal

Voor Velsen Lokaal is dit een belangrijke nota. De juiste afwegingen maken voor behoud of verkoop van gemeentelijke bezit is voor de toekomst van onze gemeente van groot belang. Belangrijk voor Velsen Lokaal is, dat het gemeentelijke bezit moet bijdragen aan verduurzaming en zo mogelijk multifunctioneel gebruik om leegstand te voorkomen. Denk daarbij aan de scholen, buurthuizen en sportvoorzieningen. Voor gemeentelijke gronden is het onder meer van belang om inzicht te krijgen waar (het liefst zo snel mogelijk) ontwikkelingen in gang gezet kunnen worden ten behoeve van de woningbouwopgave.