Tag Archief van: Marianne vos

Wat doen we met het maatschappelijk vastgoed?

Over die vraag discussieerde de Raad in de afgelopen maanden. De vraag komt voort uit de wens van de raad om beter om te gaan met de gemeentelijke gebouwen voor maatschappelijke functies, zoals de buurthuizen, schouwburg, bibliotheken.

Lees meer

“Geweld hoort nergens thuis”

Het landelijke programma “Geweld hoort nergens thuis” is de aanleiding voor het maken van een regionale visie over huiselijk geweld en kindermishandeling. De visie is opgesteld door 8 regiogemeenten samen met meer dan 50 organisaties actief op het gebied van zorg en veiligheid.
De regiovisie heet: “Verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld 2020-2024”.

Lees meer

Velsense schoolgebouwen en gymnastiek accommodaties in een plan tot 2036

Na bijna een jaar voorbereiding kan het Onderwijs Huisvestingsplan Velsen (IHOP) door de Raad worden vastgesteld. Het was een opbouwend samenspel tussen de schoolbesturen en de gemeente, waarbij de Raad ook nauw betrokken was met interactieve sessies.

Lees meer

Nieuw onderwijshuisvestingsplan in voorbereiding

De Raad heeft diverse gesprekken met de wethouder Onderwijs gevoerd over een nieuw onderwijshuisvestingsplan van 2021 tot 2037. Dit plan gaat over alle schoolgebouwen in Velsen.

Lees meer

Ambtsbezoek Commissaris van de Koning

Om de paar jaar bezoekt de Commissaris van de Koning (de heer Arthur van Dijk) een gemeente binnen de provincie. Afgelopen woensdag 16 september was Velsen aan de beurt.  Na een gesprek met het College van Burgemeester en Wethouders was er een ontmoeting met afgevaardigden vanuit het bedrijfsleven, cultureel maatschappelijk werk, sport etc. Afsluitend ontving de gemeenteraad de Commissaris in  een buitengewone openbare bijeenkomst.

Lees meer

Zienswijze Luchtvaartnota 2020-2050

In de gemeenteraad is nog net voor het zomerreces een flinke discussie gevoerd over de zienswijze van de Raad ten aanzien van de nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050.

Lees meer

Nieuwe visie op het gemeentelijk vastgoed

De gemeente bezit uiteenlopende panden en voorzieningen uiteenlopend van buurthuizen, scholen, winkels, gymzalen,  sportparken, begraafplaatsen, woningen tot zelfs een molen en een kerktoren.

Lees meer

Werken aan het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan

Dit plan wordt ontwikkeld voor de komende 16 jaar (2021 tot 2037). Een lange periode waarbij alle Velsense scholen, inclusief de gymzalen, worden onderworpen aan nieuwe eisen, zoals duurzaamheid, renovatie van schoolgebouwen en bredere voorzieningen van de scholen in de wijk.

Lees meer

Bezoek basisschool het Anker

Marianne Vos begeleidde op woensdagochtend 5 februari namens Velsen Lokaal het bezoek van basisschool het Anker bij de gemeente Velsen. In de afgelopen periode hebben zij in de lessen van groep 5/6 aandacht besteed aan het gemeentebestuur en wilden zij graag meer horen over de Raad van Velsen.

De 20 leerlingen werden door de bode begeleid naar de raadzaal, waar zij plaats namen aan de vergadertafel. Onze eigen wethouder Bram Diepstraten hield een openingswoordje en hij beantwoordde de vragen van de leerlingen met veel plezier.

Marianne Vos en Ilse Stoelman (GL) probeerden namens de raad de leerlingen uit te dagen met lastige vragen en zij konden daarop weer vragen terug stellen. Aan de raadsleden werd gevraagd of zij burgemeester willen worden en hoe zij een stad zouden noemen als zij dat zelf mochten bedenken. Ook werden een paar duidelijke opdrachten aan de raad meegegeven, waaronder meer speeltuinen, meer aandacht voor het milieu en realisatie van een veiliger verkeerssituatie rondom scholen. Waarschijnlijk komen de leerlingen ook nog een keer naar de raadsvergadering.

Na een rondleiding langs de kamers van het college gingen de leerlingen tegen 12 uur naar huis.
Basisscholen in Velsen zijn van harte welkom om met een klas op bezoek te komen!

Donatie Velsen Lokaal

Veel organisaties brengen in december de kerstgroeten via de (lokale) kranten. Ook Velsen Lokaal, de grootste politieke partij van Velsen, heeft dat jarenlang gedaan.
Maar enkele jaren geleden werd een nieuwe traditie ingezet: het geld voor die advertentie werd geschonken aan een goed doel.

Zo heeft Velsen Lokaal in eerdere jaren al een kerstdonatie gedaan bij o.a. cultuurcentrum Het Mosterdzaadje en hospice De Heidelberg. Dit jaar heeft het bestuur van de partij besloten de kerstdonatie te richten op dierenwelzijn en daarvoor hebben zij het Kerbert Dierentehuis uitgekozen.

Bezoek

Vrijdagmiddag 20 december om halfdrie werd de delegatie van Velsen Lokaal, bestaande uit vicefractievoorzitter Marianne Vos en bestuursleden Gerrit Ausma en Manon van der Linde (samen met haar dochters Hasse, Sylke en Jikke) ontvangen door Ellen Quanjer, beheerder van het Kerbert Dierentehuis. Na een uitgebreide en leerzame rondleiding door het tehuis, waarbij zowel de hondenafdeling als ook de katten- en knaagdierenverblijven werden bezocht, werd een waardebon overhandigd.

Gift

Het Kerbert Dierentehuis is opgericht in 1953 en nu onderdeel van de stichting Dierenbescherming. Naast de verzorging van pensiondieren vangt het dierentehuis ook zwerfdieren op, verzorgt en resocialiseert deze en plaats ze zo mogelijk weer bij nieuwe baasjes. De organisatie draait vooral op donaties en de extra gift van Velsen Lokaal is dan ook zeer welkom.
Van het geld dat zij nu ontvangen worden in elk geval de hondenverblijven vergroot. En wellicht blijft er ook nog wat over voor een krabpaal voor van het buitenverblijf van de katten. Zo hebben de honden straks meer ruimte en kunnen de katten ook in het buitenverblijf blijven krabbelen.

Meer informatie over het Kerbert Dierentehuis en het werk dat zij doen vind u via deze link https://www.dierenbescherming.nl/dierenasiel/kerbert-dierentehuis/historie