Nieuw onderwijshuisvestingsplan in voorbereiding

De Raad heeft diverse gesprekken met de wethouder Onderwijs gevoerd over een nieuw onderwijshuisvestingsplan van 2021 tot 2037. Dit plan gaat over alle schoolgebouwen in Velsen.

Rol van de schoolbesturen

In vorige sessies is de nadruk gelegd op de rol van de schoolbesturen en hoe zij staan ten opzichte van dit nieuwe plan. Reden om hen dan ook uit te nodigen voor een gesprek met de Raad. En zo geschiedde op 17 september.

Nieuw Huis van de Wijk

Velsen Lokaal wilde van de schoolbesturen horen wat zij vinden van het streven om scholen een grote rol te laten spelen in de wijk met een zogenaamd “huis van de wijk”. Daarmee wordt bedoeld, dat de scholen zich openstellen voor sociaal maatschappelijke en culturele organisaties. Daarop reageerden alle schoolbesturen dat zij daar voor openstaan en op dit moment al samenwerken met Stichting Welzijn en de buurtsportcoaches.

Duurzaamheid

In het nieuwe huisvestingsplan staat dat duurzaamheid van de scholen belangrijk is.
De schoolbesturen beaamden dat het streven er zeker is, maar dat de kosten daarvan hoog zijn. Op dit moment spreekt de PO-raad (raad over de basisscholen) met het Rijk om daarvoor meer geld te krijgen.

Binnenklimaat prioriteit nr. 1

Duurzaamheid van gebouwen is belangrijk, maar nog belangrijker is een gezond binnen- en buitenklimaat voor de kinderen. De gemeente gaat samen met de scholen onderzoeken welke maatregelen nodig zijn. Velsen Lokaal zal nogmaals het plan doornemen en bij een volgende bijeenkomst aanscherping vragen voor het binnenklimaat dat voor onze fractie de hoogste prioriteit moet krijgen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *