Bestemmingsplan De Biezen

Donderdag 28 mei werd na vele jaren van onduidelijkheid eindelijk het bestemmingsplan De Biezen vastgesteld. Dit Bestemmingsplan moet duidelijkheid scheppen en verrommeling tegengaan.

De geschiedenis

Al meer dan 30 jaar wordt er in het gebied De Biezen niet gehandhaafd. Toen de gemeenteraad enkele jaren geleden een oproep deed om eens goed naar het gebied te kijken om de verrommeling tegen te gaan is er een handhavingstraject gestart. Dit traject liep stuk op onduidelijkheden in het bestemmingsplan de Biezen, wat aanleiding gaf om hier eens goed naar te kijken.
Na een gebiedsanalyse en veel participatie is begonnen met het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan De Biezen

Het nieuwe voorgestelde bestemmingsplan De Biezen bood de mogelijkheid om de verblijfsruimte tot 25m2 toe te staan op percelen vanaf 200m2. Er is ook voorgesteld om luifels mogelijk te maken aan één zijde van de verblijfsruimte met een maximale lengte van 1,5m uit de gevel.

Op al deze cijfers zat een afwijkingsbevoegdheid van 10% die het college mág hanteren, maar wat geen verplichting is.
Omdat wij de duidelijkheid in dit dossier zo belangrijk vinden hebben we samen met een aantal andere fracties een Amendement gemaakt welke unaniem is ondertekent.

Amendement

In het Amendement stellen 3 zaken voor:

1) we voor om het toe te staan om collectief een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit voorstel kwam van een van de insprekers, en werd door ons omarmt.

2) We zetten de harde cijfers in het Amendement, zodat enige schijn van willekeur verdwijnt. De cijfers zijn nu duidelijk en zullen tot een nieuw bestemmingsplan niet wijzigen.

3) We passen in het Bestemmingsplan aan dat op percelen tussen 100 en 180m2 een berging van 6,6m2 is toegestaan.
een luifel maximaal 2m mag zijn in plaats van 1,5m.
En de verblijfsruimte op percelen groter dan 180m2, 27,5m2 mogen zijn.

Waarom dit amendement

Dit Amendement is tot stand gekomen omdat er veel onduidelijkheid was bij tuinders, verenigingen en eigenaren. Met dit Amendement verdwijnt de onduidelijkheid en is er geen marge op de regels.

Ook is het doel van dit bestemmingsplan niet geweest om naar de grootte van percelen of luifels te kijken. De verrommeling tegengaan was het doel van dit hele traject. Met dit Amendement voorkomen we dat er huisjes aangepast of gesloopt dienen te worden terwijl in de omgeving geen overlast is, of dit verrommeling geeft.

Samenwerking

Als laatst wil ik nogmaals mijn complimenten geven aan de samenwerking bij de Amendement. De raad heeft constructief meegedacht en meegeschreven aan dit Amendement waardoor dit het best mogelijke resultaat gaf.