Politie capaciteit staat komende jaren onder druk

Vanavond vond hierover een zeer interessante en informatieve gezamenlijke raadssessie plaats voor de gemeenteraden van Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Doel was om de gemeenteraden actief te betrekken bij de keuzes waar de politie voor staat en om input hierover van de raden te verkrijgen.

Landelijk zien we de politiecapaciteit de komende jaren onder druk staan. Er is op dit moment sprake van personele onderbezetting die verder zal toenemen.

Deze personele onderbezetting is veroorzaakt doordat in de eerste jaren van de Nationale Politie de instroom van aspiranten is beperkt. De overbezetting uit het verleden leidde tot verhoogde uitstroom als gevolg van pensionering en verhoogde doorstroom vanuit de GGP naar andere functies binnen het korps.

Er is ook werk bijgekregen door bijvoorbeeld de vele demonstraties, de (verhoogde) inzet in het kader van bewaken en beveiligen en de handhaving van de coronamaatregelen. De onderbezetting in combinatie met deze extra taken leiden tot grote rooster- en werkdruk.

Om de capaciteitsdruk in de GGP te verlichten is er meer personeel nodig. Om de capaciteitsdruk in de GGP te verlichten is er nu meer personeel nodig. Er is geïnvesteerd in verhoogde instroom van personeel en de solidariteit van politiemedewerkers wordt aangesproken. Hier is teveel op bezuinigd en te laat op geanticipeerd. Alle politieonderdelen en alle politiemedewerkers zullen in principe een bijdrage leveren aan het aanpakken van de roosterdruk en in alle domeinen worden lastige keuzes gemaakt.

Nieuw politie onderwijs 

Het basispolitieonderwijs wordt ook vanaf mei dit jaar vernieuwd. Meer theorie, meer leervermogen en kortere stageperiodes leiden tot een opleidingsverkorting van drie naar twee jaar, maar wel met behoud van het huidige opleidingsniveau. Zo kunnen nieuwe agenten sneller instromen en al in het 2e jaar al deels in de basisteams werken. 

Externe instroom 

In de opsporing wordt steeds vaker gebruik gemaakt van externe instroom voor medewerkers met specifieke expertise. Deze medewerkers hoeven niet de gehele basispolitieopleiding te volgen, maar kunnen middels een verkorte opleiding instromen. Hierdoor kunnen zij na enkele maanden aan het werk als bijvoorbeeld digitaal of financieel specialist, analist of bij forensische opsporing. Dit levert niet alleen een kwalitatieve ontwikkeling op, maar voorkomt ook dat er veel personeel uit de GGP doorstroomt naar de opsporing.

Er moet politie zijn zowel voor de openbare ruimte, als voor de openbare orde.

Raadsleden pleitten voor blijvende inzet op zaken als leefbaarheid, veiligheidsbeleving, surveillance en zichtbaarheid, de wijkagent, ondermijning, snelle, adequate inzet bij spoedzaken en zichtbaar zijn in de wijk.

Een grotere inhuur van specialisme, minder inzet op Corona maatregelen, een andere politie-inzet bij evenementen. Niet meer als verkeersregelaar, maar wel in de drugsaanpak bij evenementen. 

Het RIEC vroeg nog extra aandacht voor de grotere risico’s op criminele inmenging vanuit de onderwereld als gevolg van Corona. Ook moeten we waakzaam blijven voor polarisatie. 

Tips en ideeën die werden meegegeven waren onder andere het delen van successen, betere communicatie, meer samenwerking met andere organisaties, minder jargon, meer aandacht voor meldt misdaad anoniem. 

Op naar een veiliger en leefbaarder Velsen! Zo sloot onze burgemeester Frank Dales de avond af!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *