Omgevingswet game

Vanmiddag mocht ik, Kitty Wolfs, als raadslid meedoen met een Omgevingswet game, waarin ambtenaren werden meegenomen richting de Omgevingswet.

Wat is de Omgevingswet eigenlijk?

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Eén Omgevingswet moet leiden tot een eenduidige aanpak van het omgevingsrecht. De wet zal 26 bestaande wetten bundelen voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur en heeft grote impact op de bestaande processen, uitgangspunten, werkwijzen en eisen. 

Wat gaat er veranderen?

Ik kreeg vanmiddag een beeld van hoe wij in de raad straks kunnen werken onder de Omgevingswet en kreeg aan het eind van de middag van de deelnemers  een advies voor de raad.

Het is noodzakelijk om overzicht te krijgen in de keten, inzicht te hebben in wie wat doet, wanneer, waarmee en waarom. Samenhang, consequente processen en consistente informatie zijn de basis voor een succesvolle digitale dienstverlening. Een behoorlijke uitdaging dus!

Dit vraagt ook om een integrale werkwijze. De verbinding met IT, zoals applicaties en architectuur met informatie-, proces- en risicomanagement, vormt de fundering voor een succesvolle dienstverlening richting burgers en bedrijven.

Speerpunten van ons verkiezingsprogramma komen goed aan bod.

Meer burgerparticipatie, meer loslaten, out of the box denken, het visualiseren van klantreizen en meer overlaten aan particulier initiatief waren peilers van de middag. Zo krijg je  meer draagvlak, samenhang en cocreatie in de gemeente. Dat klinkt mij als Velsen Lokaler natuurlijk als muziek in de oren!

In het laatste kwartaal van dit jaar wordt er voor de Raad een programma opgezet om ons verder mee te nemen in de Omgevingswet. Ik kijk in ieder geval terug op een leerzame, productieve middag, waar ik energie van heb gekregen!