1090 dagen uitstel

Op 16 mei kreeg de gemeenteraad wederom een presentatie van Rijkswaterstaat. Dit omdat er vanuit de raad grote onvrede is over de manier van werken van RWS.

De nieuwe zeesluis: 500 m lang, 70 m breed en 18 m diep. De grootste zeesluis van de wereld. Dit zal elke Velsenaar trots maken, en terecht! Wat een ongelofelijk gaaf project. Maar… de aanleg van de sluis brengt ook veel overlast met zich mee. Naast de voorziene overlast van het geluid, zand, geur en verkeershinder blijkt de verkeersroute voor auto en fiets nu nog eens 1090 dagen langer dicht te zijn dan is afgesproken.

5 dagen

In eerste instantie zou de sluis slechts 5 keer één dag dicht gaan. Onlogisch zou u denken, maar met de beste projectleiders, ingenieurs en planners zouden we op de belofte van Rijkswaterstaat (RWS) moeten kunnen vertrouwen. Er is ook in het contract van BAM opgenomen dat de sluisroute open blijft.

Verlenging stremming

Door technische problemen met de bouw van de sluis moest er een andere bouwmethode worden toegepast. Deze nieuwe bouwmethode voor meer hijskranen. Daardoor werd de situatie voor verkeer onveilig. De sluisroute werd dan ook voor 1 jaar afgesloten voor verkeer.

Begin 2019 kregen we te horen, dat de sluitroute nóg (maximaal) 2 jaar langer dicht blijft. Uiteraard zijn we niet blij met de verbroken afspraak en het uitstel van nóg 2 jaar langere stremming.

Veiligheid

Dat we boos zijn over de verbroken afspraak moge duidelijk zijn. Maar we zien ook in dat met de huidige gekozen(!) bouwmethode het niet veilig is om wegverkeer over de sluisroute te laten rijden. Immers bleek ook tijdens de bouw, dat er meerdere incidenten zijn voorgedaan, waardoor de veiligheid niet kon worden gewaarborgd.

Acties wethouder

Velsen Lokaal is blij met de genomen acties van het college om er voor te zorgen dat RWS compenserende maatregelen neemt. Voor Velsen Lokaal had dat best nog een stapje verder mogen gaan. Het afzien van juridische stappen is naar ons idee wel verstandig geweest om een constructief gesprek te kunnen blijven voeren met RWS.

Velsen Lokaal blijft de bouw van de sluis, en met name de openstelling van de sluisroute voor het verkeer nauwlettend volgen.