Tag Archief van: verkeer

Sessie Pontplein

Het Pontplein is toe aan een renovatie. De raad wil deze gelegenheid aanpakken om het Pontplein direct opnieuw in te richten.

Lees meer

Veilig en vlot door Velsen

Voor de periode van 2014 tot 2020 is het huidige Lokaal Verkeer en VervoersPlan (LVVP) in werking, hierin zijn doelen gesteld om in deze periode op te pakken. Voor ná 2020 is er een nieuwe aanpak bedacht.

Lees meer

1090 dagen uitstel

Op 16 mei kreeg de gemeenteraad wederom een presentatie van Rijkswaterstaat. Dit omdat er vanuit de raad grote onvrede is over de manier van werken van RWS.

Lees meer

Verkeer en veiligheid – duizend meningen

Over verkeersveiligheid wordt veel gesproken en gediscussieerd. Ik krijg regelmatig van inwoners te horen dat ze bepaalde straten of plekken onveilig vinden.

Lees meer

Mobiliteitsagenda, een ruwe schets met acties en maatregelen

Het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) uit 2004  beschrijft voor de periode tot circa 2020 de hoofdlijnen van het verkeer- en vervoerbeleid in Velsen. In 2020 loopt dit plan af. Hoogste tijd om met een nieuw plan te komen onder een nieuwe naam: “Mobiliteitsagenda Velsen”. Deze agenda kent 6 thema’s met 20 beleidsdoelen en wel 70 beleidsacties en maatregelen.

Lees meer

Samenvatting sessies 14 januari 2016

Het Raadsplein van 14 januari kende twee sessies. Eentje ging over de verkeersstructuur in het centrum van IJmuiden, de andere over het draagvlak voor een glasvezelnetwerk in Velsen. Deze laatstgenoemde sessie was een burgerinitiatief van Velserbroeker Frank Schuurman. Frank wordt uitgebreid geïnterviewd in de uitzending. 

Lees meer

Column Nathanael Korf: ‘Ben ik nou zo slim, of zijn zij nou zo dom?’

Deze gevleugelde uitspraak van Louis van Gaal geeft precies het gevoel weer van het in grote getale aanwezige publiek bij de informatieavond over de herinrichting van de Lange Nieuwstraat in IJmuiden.

• Extreem weinig belangstelling vanuit de politiek

bijeenkomstDe plannen werden gepresenteerd in het Tata Steel stadion door 2 ambtenaren van de gemeente Velsen. De wethouder van verkeer (Ronald Vennik – PvdA) schitterde door afwezigheid. Onder de aanwezige toehoorders bevonden zich omwonenden van de Lange Nieuwstraat, maar vooral ook veel ondernemers. Juist deze groep leek volkomen te zijn vergeten door de bedenkers van de plannen. Overigens zijn zij niet de enige. Alleen het HOV project heeft echt ‘baat’ bij deze plannen.

Alle noord-zuid verbindingen die uitkomen op de Lange Nieuwstraat worden (gedeeltelijk) afgesloten voor autoverkeer. Dit resulteert in sluipverkeer door straten die hier niet op berekend zijn, rare manoeuvres om niet helemaal naar de rotonde te hoeven rijden als je toevallig linksaf wilt vanaf de Kennemerlaan en een strop voor ondernemers die hun winkel aan een straat hebben die wordt afgesloten.

Het doel heiligt de middelen lijkt het motto te zijn geweest, want het belangrijkste is dat de HOV bus ruim baan heeft en vooral niet wordt vertraagd. Dat er daarmee voor fietsers een gevaarlijke situatie ontstaat bij de aansluiting op de Troelstraweg wordt voor lief genomen. Alle scholieren die hier langs komen moeten maar goed opletten, zebra’s verdwijnen en voetgangers moeten dus gebruik maken van de verkeerslichten. Dat er hierdoor een enorme verkeersophoping ontstaat voor de auto’s is kennelijk niet belangrijk. Een rotonde had een voor de hand liggende oplossing geweest op het kruispunt Zeeweg/ Lange Nieuwstraat. Maar aar past een HOV bus niet langs en daarbij loopt deze dan weer een ‘minuut’ vertraging op.

Positief

Zijn er dan geen  positieve punten te noemen? Toch wel. Het opsplitsen van het twee-richting fietspad aan de noordkant naar één fietspad aan de zuid-kant en één aan de noordkant biedt meer veiligheid. De pleinen meer een ‘plein-karakter’ geven, inclusief de rijweg van de Lange Nieuwstraat is ook een mooie oplossing en de hele Lange Nieuwstraat krijgt een kwalitatieve impuls!

Maar helaas verdwijnt in deze plannen het meeste geld in oplossingen voor de Lange Nieuwstraat waar niemand op zit te wachten en waarmee enkele van de huidige verkeersproblemen alleen maar worden verschoven naar kleine straten die hier niet op zijn berekend. Het is tijd voor een integrale aanpak van al dit soort problemen! Niet alleen kijken naar een bus-tracé, maar een totaaloplossing verzinnen waar Velsen echt wat aan heeft en die verder kijkt dan één stukje weg.

Op 19 maart kunt u ons helpen het verschil te maken!