Mobiliteitsagenda, een ruwe schets met acties en maatregelen

Het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) uit 2004  beschrijft voor de periode tot circa 2020 de hoofdlijnen van het verkeer- en vervoerbeleid in Velsen. In 2020 loopt dit plan af. Hoogste tijd om met een nieuw plan te komen onder een nieuwe naam: “Mobiliteitsagenda Velsen”. Deze agenda kent 6 thema’s met 20 beleidsdoelen en wel 70 beleidsacties en maatregelen.

Er is een uitgebreid participatieproces gevolgd, waar inwoners, wijkplatformen, bedrijven en organisaties aan deelnamen. Daarna mocht de raad schieten op deze agenda. Na een presentatie zaten de raadsleden bij elkaar, waarbij men constructief meedacht en goede ideeën aan de wethouder meegaf.

Vervolg

Door deze sessie hebben inwoners, werkgroepen, ondernemers én raadsleden zich kunnen uitspreken over de Mobiliteitsagenda Velsen. Alle informatie is opgehaald en zal door de wethouder en ambtenaren verder worden uitgewerkt. Zodra de Mobiliteitsagenda gereed is zal in een sessie worden gedebatteerd door de gemeenteraad.

Trots

Velsen Lokaal is blij met de nieuwe mobiliteitsagenda. Er ligt een goede relatie met de punten uit het raadsakkoord, dat is samengesteld door alle partijen. En bovenal: we zien vele aandachtspunten terug uit het verkiezingsprogramma van Velsen Lokaal!