De Regionale Energie Strategie RES, een virtuele bustour

Vandaag was ik namens Velsen Lokaal aanwezig bij de virtuele bustour via Zoom langs kansen en dilemma’s van de energietransitie in Noord-Holland.

We hebben gesproken over de gevolgen van de energietransitie voor het landschap in Noord-Holland en over de kansen en dilemma’s waar we mee te maken hebben.

Waar ging de virtuele bustour langs?

Vandaag ging de virtuele excursie naar 3 locaties in Noord Holland. We bezochten het bedrijventerrein Hoorn 80. Dit terrein is een voorbeeld voor de verduurzaming van een bedrijventerrein en de wijze waarop je dit als gemeente kunt faciliteren werd besproken. Ook bezochten we Wieringermeer. De herstructurering van het windmolenpark aldaar, waar duurzame energieopwekking al gerealiseerd is. Tot slot ging de tour langs een zonneveld op water in Hoofddorp.

Wat is er besproken?

We konden vragen stellen en in gesprek gaan met experts. Ook konden we elkaar bevragen over voorbeelden vanuit verschillende perspectieven (natuur, agrarisch, burgers, ruimtelijke kwaliteit, financieel, etc.). En verder over de gebiedsgerichte aanpak, ruimtelijke kwaliteit en grootschaligheid in relatie tot de landelijke opgave.

Hoe nu verder ?

De voorlopige concept-RES* Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid zijn klaar en staan in juni en september op de agenda. De tour was zeer interessant. Voor de gemeentes ligt hier een mooie uitdaging!