Tag Archief van: windmolens

CONCEPT REGIONALE ENERGIESTRATEGIE 1.0 (RES)

Op 14 januari is de gemeenteraad geïnformeerd over de eerste uitwerking van het concept Regionale Energie Strategie 1.0. Tijdens deze sessie is informatie gegeven over de mogelijke locaties voor de wind en zonne-energie.

Wat is de ambitie en wat zijn zoekgebieden in onze gemeente?

Nederland is onderverdeeld in 30 regio’s. Iedere regio moet een deel van de totale duurzaamheidsdoelstellingen voor wind- en zonne-energie realiseren. Velsen valt onder regio Noord-Holland Zuid en onze regio is verantwoordelijk voor een opbrengstvergroting van 0,7 TWh nu naar 2,7 TWh in 2030. (Dit betekent kortgezegd:  1227 ha zonnepanelen en 44 windturbines plaatsen op 42 mogelijke zoekgebieden). Voor deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland werken we er naar toe om in 2030 0,45TWh duurzame energie op te wekken, en we zitten nu op 0,148TWh. Een hele grote, maar ook zeer belangrijke opgave dus!

De zoekgebieden die zijn aangewezen voor de plaatsing van wind- en zonne-energie zijn: Tata Steel, het A9/ Noordzeekanaal Gebied en Spaarnwoude. Door de zware industrie, natuurgebieden, waterwegen en aanvliegroutes op Schiphol, zijn de mogelijkheden voor plaatsing van windturbines en zonnepanelen hier beperkter dan elders in het land.

Velsen Lokaal over de eerste uitwerking en de participatie.

Velsen Lokaal is positief over deze eerste uitwerking van de RES. Locaties zijn concreet gemaakt en onze eerdere zorgen zijn hierin meegewogen. Veilig recreëren en duurzaamheid kunnen wat ons betreft goed samengaan. Veilig recreëren in Spaarnwoude blijft gewaarborgd. Ook de participatie bij de totstandkoming van deze RES 1.0 is goed doorlopen. Onze inwoners, ondernemers en belangenorganisaties hebben hierover meegepraat en hun inbreng is ook nog terug te zien in het document. Dit dient ook in het verdere traject te worden voortgezet.

Goede balans

Wij staan voor een goede verdeling over de gemeenten als het gaat over plaatsing van windturbines en zonne- energie in onze regio. Velsen Lokaal is doordrongen van de noodzaak tot verduurzaming, maar ziet graag dat Velsen evenredig wordt belast in de regio. Er zijn nogal wat gemeentes die onlangs hun bedenkingen hiertegen in het nieuws hebben gebracht. Zij geven aan mogelijk actie te zullen voeren; het not-in-my-backyard principe. Het kan wat Velsen Lokaal betreft niet zo zijn dat uit angst voor de vertragende werking daarvan een onevenredig groot deel van de windturbines en zonnepanelen in onze gemeente zullen worden ingetekend. We hebben het college daarom opgeroepen om hier extra alert op te zijn bij de verdere uitwerking van de zoekgebieden.

De Regionale Energie Strategie RES, een virtuele bustour

Vandaag was ik namens Velsen Lokaal aanwezig bij de virtuele bustour via Zoom langs kansen en dilemma’s van de energietransitie in Noord-Holland.

Lees meer

Waterstof als energieopslagmedium

In de raad van 21 mei heeft Velsen Lokaal voorgesteld om te onderzoeken of de productie van waterstof door middel van verwerking van overtollige elektriciteit, toegevoegd kan worden aan de Visie op Velsen. Dit om op deze wijze een duurzame energieopslag voor zonne-energie en/of windenergie mogelijk te maken. Lees meer

Effect windmolens op leefbaarheid in Velsen

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over de plannen van de provincie Noord-Holland om windmolens te plaatsen in het Noordzeekanaal gebied. Lees meer