Waterstof als energieopslagmedium

In de raad van 21 mei heeft Velsen Lokaal voorgesteld om te onderzoeken of de productie van waterstof door middel van verwerking van overtollige elektriciteit, toegevoegd kan worden aan de Visie op Velsen. Dit om op deze wijze een duurzame energieopslag voor zonne-energie en/of windenergie mogelijk te maken.

Opslag

De Visie op Velsen kent ‘Offshore windenergie’ als één van de impulsprojecten.
Maar zowel voor windenergie als voor zonne-energie is de opslag van de geproduceerde elektriciteit een probleem. Nu is dat op te lossen middels omzetting van water met elektriciteit, elektrolyse, in waterstof en zuurstof.

Waterstof is ook de energiedrager voor de toekomst, speciaal voor auto’s, daar hier geen probleem is met actieradius zoals bij de elektrische auto’s. en dat dit nu snel realiteit gaat worden bewijst een artikel in het VNG blad, waarin de eerste waterstof auto voor de gemeente Arnhem wordt beschreven.

Windenergie

En waar de windmolens zelf alleen tijdelijk werk aan transport naar zee leveren, want alles wordt elders gemaakt en

Waterstofauto voor bestuurders en ambtenaren in Arnhem

Waterstofauto voor bestuurders en ambtenaren in Arnhem

wat resteert is het onderhoud. Niet onbelangrijk als werkgelegenheidsbron, maar juist waterstof productie kan een echte aanjager zijn voor innovatie. Dit kan veel hoogwaardig werk gaan creëren en zou zo prima in de speerpunt windenergie passen.

Bijvoorbeeld op het industriegebied naast Tata, of bijvoorbeeld op de landtong tegenover de Cementfabriek, zou daar een prima en veilige plaats voor zijn. Gunstig vanwege de ligging nabij de Nuon centrale, zodat stroom transport simpel te realiseren is, de grondstof water ook beschikbaar is en de waterstof via schepen naar de afnemers vervoerd kan worden.

Motie

De door Velsen Lokaal ingediende motie werd uiteindelijk bijna raadsbreed aangenomen (alleen de PvdA hield enige reserve). De tekst moest nog iets worden aangepast in overleg met de wethouder, omdat wethouder Bal dit onderwerp liever wilde opnemen in het concept Mileubeleidsplan, in plaats van te laten meeliften met de structuurvisie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *