Halt aan sluipverkeer door Velsen-Noord

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft Velsen Lokaal een motie ingebracht met als doel het sluipverkeer door Velsen-Noord drastisch terug te dringen. Deze motie werd door alle andere politieke partijen warm ontvangen, raadsbreed gesteund en daarmee unaniem aangenomen!

Het sluipverkeer door Velsen-Noord is al lange tijd een bron van ergernis voor veel Velsennoorders.

Bij het einde van de werktijd (dagdienst) is er een groot verkeersaanbod vanaf het terrein van Tata Steel via de Breedbandweg en vanaf het hoofkantoor. Dit verkeer beweegt zich in hoofdzaak van de Wenckebachstraat, Rijk de Waalweg en Velsertraverse richting de A22 (groene lijn). 

In het geval echter dat zich bij de Velsertunnel een calamiteit voordoet en de geschetste route vaststaat, kiest men er vaak massaal voor om via de Grote Hout of Koningsweg diverse routes dwars door het dorp te nemen met als doel om via de Wijkerstraatweg zo dicht mogelijk voor de tunnel aan te sluiten (rode lijn).

Al die routes zijn 30 km zones, een snelheid die over het algemeen ook niet wordt gerespecteerd.

Om deze overlast en gevaarlijke situaties door het te hard rijden een halt toe te roepen heeft Velsen Lokaal het initiatief genomen een motie in te dienen welke door veel partijen is medeondertekend en uiteindelijk raadsbreed is aangenomen.

De wethouder heeft toegezegd de boven beschreven situatie direct op te pakken in samenspraak met Tata Steel en het wijkplatform Velsen-Noord. Voor het reguliere sluipverkeer, hetgeen vele malen minder is, wordt een oplossing gezocht in het nieuw op te stellen Lokaal Verkeers- en Vervoer Plan.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *