Tag Archief van: motie

Velsen doet!

Meer betrokkenheid, meer sociale contacten, meer kansen om de buurt te maken zoals je zelf wil. Dat is waar Velsen Lokaal voor staat. Hierom hebben we samen met de LGV een motie ingediend naar voorbeeld van de gemeente Ede.

Lees meer

Motie container tuintjes

Donderdag 28 maart is de motie container tuintjes van D66, vrijwel unaniem door de gehele raad gesteund en aangenomen.

Lees meer

Halt aan sluipverkeer door Velsen-Noord

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft Velsen Lokaal een motie ingebracht met als doel het sluipverkeer door Velsen-Noord drastisch terug te dringen. Deze motie werd door alle andere politieke partijen warm ontvangen, raadsbreed gesteund en daarmee unaniem aangenomen! Lees meer

Anoniem solliciteren?

Tijdens de raadsvergadering van 2 februari jl. diende de PvdA (gesteund door LGV en Groen Links) een motie in om anoniem solliciteren in te voeren bij de gemeente Velsen. Dankzij een treffende reactie van burgemeester Dales (portefeuillehouder) werd de motie weer ingetrokken. Lees meer

Waterstof als energieopslagmedium

In de raad van 21 mei heeft Velsen Lokaal voorgesteld om te onderzoeken of de productie van waterstof door middel van verwerking van overtollige elektriciteit, toegevoegd kan worden aan de Visie op Velsen. Dit om op deze wijze een duurzame energieopslag voor zonne-energie en/of windenergie mogelijk te maken. Lees meer