Anoniem solliciteren?

Tijdens de raadsvergadering van 2 februari jl. diende de PvdA (gesteund door LGV en Groen Links) een motie in om anoniem solliciteren in te voeren bij de gemeente Velsen. Dankzij een treffende reactie van burgemeester Dales (portefeuillehouder) werd de motie weer ingetrokken.

Ergens jammer, aangezien het een mooi debat had kunnen opleveren. De PvdA heeft anoniem solliciteren namelijk als belangrijk onderdeel opgenomen in het landelijk verkiezingsprogramma. Het is dan ook logisch dat de lokale afdeling van de PvdA dit overneemt om ook in Velsen in te voeren. De partij wilde het zelfs opleggen aan bedrijven die zaken met de gemeente doen en aan gesubsidieerde organisaties. Velsen Lokaal denkt hier echter heel anders over en ons standpunt willen we toch graag meegeven.

Los van ons inhoudelijk standpunt over anoniem solliciteren, vinden we het op zijn minst eigenaardig dat de PvdA in Velsen niet wil gaan over het ontslagbeleid van de Stichting Welzijn (door de gemeente Velsen gesubsidieerd), maar de partij zich wel wil bemoeien met de sollicitaties van Mohammed en Fatima bij dezelfde stichting.

Welk probleem?

Anoniem solliciteren heeft als doel om onbewuste discriminatie tegen te gaan. CV’s van mensen met een niet-Nederlandse naam, maar ook vrouwen en ouderen zouden al aan de kant worden geschoven, zonder een kans te krijgen zichzelf in een gesprek te bewijzen. De PvdA benoemt dit als een hardnekkig probleem dat moet worden aangepakt.

Burgemeester Dales reageerde dat er in Velsen geen probleem is, aangezien de samenstelling van de ambtenaren een goede afspiegeling is van de samenleving. In ieder geval op basis van leeftijd en geslacht. Op etnische komaf mag geen registratie plaatsvinden, dus daar is sowieso niet op te sturen.

Symptoombestrijding

Velsen Lokaal zou tegen de motie hebben gestemd, omdat het niet alleen geen probleem oplost, maar ook een verkeerde aanpak is. Als iemand het CV van een ouder iemand, of van een buitenlandse naam aan de kant schuift, wat voor kansen heeft een sollicitant dan als hij na anonieme sollicitatie bij die persoon op gesprek mag komen, maar vervolgens alsnog blind wordt afgewezen?!?

De verandering die moet plaatsvinden zit hem in gedrag en mentaliteit van de HR-medewerker en de manager, niet in een trucje waarmee de sollicitant de schijn krijgt gewekt dat hij/zij kans maakt.

Den Haag

Ook landelijk had de PvdA een motie ingediend en deze is door Minister Blok van tafel geveegd. Er is namelijk nooit aangetoond dat anoniem solliciteren iets verandert aan onbewuste discriminatie. Zelfs de proef bij gemeente Den Haag toont dit niet aan.

Herzien

Burgemeester Dales heeft in zijn reactie op de motie laten weten dat het sollicitatiebeleid in Velsen in 2017 wordt herzien. De PvdA nam daar voor nu genoegen mee en wil wel graag op de hoogte gehouden worden van de herziening. Desnoods brengen ze de motie later alsnog in stemming.

Het lijkt alsof de PvdA geen vertrouwen heeft in hoe dit college van B&W vorm geeft aan de uitvoering van het sollicitatiebeleid en aan diversiteit. En dat is toch zeker verwonderlijk, aangezien de PvdA zelf onderdeel is van het college van B&W. Misschien tijd voor een nieuwe coalitiepartij in 2018?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *