Op weg naar een andere democratie – G1000 ook in Velsen

Over een kleine week vindt ook in Velsen een heuse Burgertop plaats. Een lang gekoesterde wens van Velsen Lokaal. Waarom? Het is een verfrissend en vernieuwend democratisch instrument. Een instrument dat wat ons betreft een begin is van de weg naar een andere democratie in Velsen. 

Bronnen: velsenopkoers.nl en g1000.nu

Wat zijn een G1000 en een Burgertop?

Halverwege 2015 hebben collega-raadslid Beryl Dreijer en ik samen een motie ingediend om een G1000/Burgertop in Velsen te krijgen. Deze werd toen unaniem gesteund door alle andere partijen. De G1000 vindt zijn oorsprong in het gedachtegoed van de Vlaamse auteur David van Reybrouck, die onder andere ‘Tegen Verkiezingen’ schreef. De eerste G1000 vond in 2011 in België plaats. Wat is een G1000 of Burgertop eigenlijk? Dat zie en hoor je in onderstaande korte video. Omdat de Velsense Burgertop helaas niet aan 1 van de 7 voorwaarden voldoet, mag het niet de naam G1000 dragen. De Burgertop in Velsen is namelijk niet het initiatief van burgers maar van de politiek in Velsen. Dat is overigens ook de enige bemoeienis van de gemeente en politiek. De top zelf is van en voor burgers. Zij bepalen de agenda, de dialoog en de uitkomsten.

Bron: G1000.nu

Waarom wilden wij een Burgertop in Velsen?

Velsen Lokaal is groot voorstander van een directere democratie. Dat wil zeggen niet alleen in keer in de vier jaar naar de stembus. Wij zien onszelf niet als personen die door hun kiezers zijn ingehuurd om altijd maar voor hem of haar te denken en te beslissen. Natuurlijk hebben wij onze programma’s en uitgangspunten die van invloed zijn op onze besluiten. Maar bij veel besluiten willen wij van inwoners weten wat zij van de plannen vinden. Wij staan ook open voor ideeën en visies van inwoners en ondernemers. Wij vinden zelfs dat je bepaalde zaken en verantwoordelijkheden aan groepen inwoners, wijken en ondernemers kunt overlaten. Ook zijn we groot voorstander van co-creatie. Ook al is iets de verantwoordelijkheid van de gemeente – bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte (wegen, wijken, parken en bedrijfsterreinen) – inwoners en ondernemers in die gebieden moeten kunnen ‘meetekenen’ en meebeslissen.

Vernieuwing participatie – burgerparticipatie en overheidsparticipatie

De ouderwetse vorm van inspraak nadat de gemeente plannen heeft gemaakt, heeft wat ons betreft zijn beste tijd gehad. De gemeente beoordeelt en beslist namelijk over wat ze met de inspraakreacties doet. Hoe je mensen laat meetekenen en meebeslissen? Daar zijn ontzettend veel mogelijkheden voor te bedenken. Bijvoorbeeld: mensen loten die samen met ambtenaren een plan bedenken. Vervolgens het plan dat is bedacht door een grote groep belanghebbenden laten beoordelen via korte enquêtes. De uitslag daarvan is bepalend.

Het kan ook andersom. Inwoners, ondernemers of organisaties die ideeën hebben waaraan de gemeente mee gaat werken. Dan is juist niet de gemeente initiatiefnemer, maar ‘slechts’ deelnemer of facilitator. Visie en ideeën van inwoners kunnen de gemeente helpen bij het ontwikkelen van nieuw beleid, bij het maken van nieuwe plannen die goed zijn voor Velsen.

De Burgertop in Velsen

Hoewel het initiatief voor een Burgertop in Velsen bij Beryl en mijzelf is begonnen, proef ik een enorm enthousiasme bij de organisatoren. De voorbereidingen zijn al enige tijde bezig. De Burgertop is onderdeel en startpunt van een groter geheel waarin inwoners, ondernemers en gemeente ideeën met elkaar uitwisselen. Deelnemers aan de Burgertop op zaterdag 11 februari zijn op basis van loting geselecteerd.

Eind vorig jaar is de nieuwe website velsenopkoers.nl in het leven geroepen. Daar vind je veel meer informatie over de Burgertop. In aanloop naar de Burgertop zijn al veel gave ideeën voor Velsen via de Facebook-pagina verzameld. De Facebook-pagina is naast de bijeenkomst in het Stadhuis van Velsen een belangrijk platform om ideeën op te halen. De Burgertop wordt live Facebook uitgezonden.

Top-tien ideeën van inwoners

Uiteindelijk moet de Burgertop leiden tot een top-tien van ideeën die de gemeente zou moeten oppakken, die eveneens een plek moeten krijgen in de Strategische Agenda 2020 voor Velsen. Tijdens de Burgertop kunnen echter veel meer ideeën ontstaan die inwoners en ondernemers gezamenlijk zelf kunnen oppakken. De ideeën zullen ook mij en mijn fractieleden inspireren en van invloed zijn op onze standpunten in de gemeenteraad van Velsen.

Heb jij een brief gekregen over de Burgertop? Dan ben je ingeloot om samen met andere inwoners te brainstormen en de dialoog aan te gaan. Heb je je nog niet aangemeld, dan kan dat hier. Ben je niet ingeloot? Denk dan vooral mee op de Facebookpagina en volg de Burgertop. Via onze website zal ik na afloop verslag doen van de uitkomsten en aangeven wat wij met de ideeën gaan doen.

Niet de laatste Burgertop in Velsen

Wat ons betreft is de Burgertop op 11 februari aanstaande de eerste van vele die nog gaan volgen. En slechts een onderdeel van de vernieuwing van onze democratie. Ik zie veel in digitale middelen voor inwoners om mee te denken en mee te beslissen. En om inwoners die elkaars ideeën steunen bij elkaar te brengen en die ideeën werkelijkheid te laten worden. Om zelf vorm te geven aan onze lokale samenleving. Maar ook om politiek en inwoners weer dichter bij elkaar te brengen. Laat dit het begin zijn van een mooie democratische toekomst! Ik wens alle deelnemers en organisatoren veel plezier komende zaterdag.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *