Energietransitie: geen ontkomen aan!

Het klimaat, uitstoot CO2 en energietransitie zijn termen die je steeds vaker om je heen hoort. Kennelijk is het belangrijk en moeten we er wat mee. In Den Haag werken ze aan een klimaatakkoord en in Parijs bestaat zoiets ook al. Maar wat moeten we er mee in Velsen?!?

Lees meer

Velsen is niet verscheurd!

‚ÄėVerdeling asielzoekers verscheurt Velsen‚Äô, kopte de Telegraaf afgelopen weekend. De krant van wakker Nederland weet het weer enorm te overdrijven. Alsof we een AZC met honderden asielzoekers zouden hebben. Het maakte mij als IJmuidenaar verdrietig. Lees meer

Op weg naar een andere democratie – G1000 ook in Velsen

Over een kleine week vindt ook in Velsen een heuse Burgertop plaats. Een lang gekoesterde wens van Velsen Lokaal. Waarom? Het is een verfrissend en vernieuwend democratisch instrument. Een instrument dat wat ons betreft een begin is van de weg naar een andere democratie in Velsen. 

Bronnen: velsenopkoers.nl en g1000.nu Lees meer

Ambitiedocument IJmuiden aan Zee terug naar tekentafel

Wethouder Annette Baerveldt (D66) zal het zo waarschijnlijk niet uitleggen. Maar duidelijk is dat ze donderdagavond 15 september een tikkie heeft gehad. Het ambitiedocument voor de transformatie van IJmuiden aan Zee kan terug naar de tekentafel. Dit document kan niet zo en niet op dit moment aan de raad ter besluitvorming voorgelegd worden. Dat hebben Velsen Lokaal en VVD voorop met hulp van andere partijen gisteren weten te voorkomen. 

Dat er wat in het gebied moet gebeuren, staat buiten kijf. Vindt ook Velsen Lokaal raadslid Bram Diepstraten. Donderdagavond bleek echter dat een groot aantal belanghebbenden (bedrijven en bewoners) niet betrokken is bij de plannen voor ons mooie kustgebied! Dat kan echt niet. Terecht dat deze belanghebbenden boos zijn. Terug naar de tekentafel betekent overigens niet dat de gemeente en Kondor Wessels opnieuw moeten beginnen. De initiatiefnemers moeten vooral nu gaan overleggen met alle partijen en de plannen aanpassen als dat nodig is voor breed draagvlak. Draagvlak dat nu ontbreekt. 

IJmuiden aan Zee seaport marina

Bron: Seaport Marina

Lees meer

Marianne Vos

Politieke en bestuurlijke samenwerking in de IJmond

Inmiddels is het zomerreces en het lijkt of alles op politiek vlak stil ligt. Maar niets is minder waar. Juist in deze periode wordt intern hard gewerkt aan de evaluatie van¬†de¬†samenwerking in de IJmond¬†in afgelopen twee jaren. De samenwerking tussen de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen en hun gemeenteraden wordt getoetst ten aanzien van bereikte ervaringen, ¬†resultaten en verwachtingen. Raadsleden, de colleges van burgemeester en wethouders en beleidsambtenaren worden daarvoor ge√Įnterviewd in de maanden juli en augustus.¬† De afronding van de evaluatie zal in september besproken worden in de colleges en de raden.

samenwerking in de IJmond Lees meer

Woningmarktregio – Minister Blok is van het pad af

In de Woningwet 2015 is een aantal zaken met betrekking tot de woningbouw geregeld. Eén onderdeel daarvan is de woningmarktregio. Corporaties mogen alleen investeren en nieuwe woningen bouwen in de regio waar deze gevestigd zijn. Dit beperkt de mogelijkheden voor corporaties om ongebreideld te groeien. We weten allemaal waar dat toe kan leiden. Het Vestiaschandaal is nog niet ten einde. We ondervinden daar nog steeds hinder van. Goed dat Minister Blok in zijn Woningwet 2015 dit aan banden had gelegd.

woningmarktregio IJmond Amsterdam Noord-Holland Lees meer

Sturende informatie over referendum associatieverdrag EU – Oekra√Įne bij Velsense stempassen

Deze week vallen bij Velsense kiezers stempassen voor het referendum over het associatieverdrag met Oekra√Įne op de mat. Daarmee mag u op 6 april naar de stembus om een oordeel over dit verdrag te vellen. Velsen Lokaal is op zijn zachts gezegd¬†onaangenaam verrast door¬†de flyer die bij de stempas is gevoegd. We vinden de informatie sturend en niet objectief. Een overheidsinstelling als de gemeente Velsen moet volstrekt neutraal zijn in een democratisch proces. Dit lijkt op campagnevoeren voor de landelijke politieke partijen die dit associatieverdrag steunen.

Flyer associatieverdrag Oekra√ĮneFlyer associatieverdrag Oekra√Įne-2 Lees meer

Gemeenteraad, gevangen in eigen regels?

Gisteravond (donderdag 25 februari) verzandde de raadsvergadering weer in getouwtrek rond de eigen regels van de raad. Daardoor ging er meer tijd verloren aan discussie over regels (en dus vorm), dan over de inhoud. En dat kan nooit de bedoeling zijn.  Lees meer

Windmolens bij de Spuisluis IJmuiden – vragen aan het college

Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft plekken aangewezen waar windmolens gebouwd mogen worden. De Spuisluis in het sluizengebied van IJmuiden is een van die gebieden. Een eerder aangewezen gebied tussen Wijk aan Zee en de Noordpier in Velsen-Noord is juist afgevallen als locatie. De SP-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland heeft daarover eerder vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. De gemeenteraadsfracties van Velsen Lokaal en SP hebben naar aanleiding van de antwoorden op die vragen, vandaag raadsvragen gesteld aan het college van B&W van Velsen.

Mogelijke-locaties-windturbines-Spuisluis

Door Noord-Holland gewenst windpark Spuisluis

Lees meer

Memorabele raadsvergadering ‚Äď waar het niet over mocht gaan: huis nog steeds niet op orde

In de afgelopen raadsvergadering ging het meer over de vorm dan over de inhoud. De oppositiepartijen wilden in de raad praten over de laatste tussentijdse controle van de accountant. Die had eind 2015 weer kritiek geuit op de gemeente Velsen omdat een aantal financi√ęle processen nog steeds niet op orde is. Met name op het gebied van inkoop, projecten en subsidies. Ook de rekenkamercommissie, een raadscommissie waarin alle raadsfracties vertegenwoordigd zijn, heeft afgelopen jaar tot twee keer toe bij de gemeenteraad aan de bel getrokken. Daarom heeft Velsen Lokaal het zogenaamde interpellatieverzoek van de oppositiepartijen gesteund. Zodat in de openbaarheid en niet in de beslotenheid van de rekenkamercommissie gesproken zou worden over deze ernstige en zich herhalende tekortkomingen. Gelukkig hebben deze tekortkomingen nog niet geleid tot onvoorziene financi√ęle tegenvallers. Zo lang deze problemen echter niet opgelost zijn, blijven die risico‚Äôs groter dan Velsen Lokaal¬†wenselijk vindt.financiele processen Lees meer