Windmolens bij de Spuisluis IJmuiden – vragen aan het college

Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft plekken aangewezen waar windmolens gebouwd mogen worden. De Spuisluis in het sluizengebied van IJmuiden is een van die gebieden. Een eerder aangewezen gebied tussen Wijk aan Zee en de Noordpier in Velsen-Noord is juist afgevallen als locatie. De SP-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland heeft daarover eerder vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. De gemeenteraadsfracties van Velsen Lokaal en SP hebben naar aanleiding van de antwoorden op die vragen, vandaag raadsvragen gesteld aan het college van B&W van Velsen.

Mogelijke-locaties-windturbines-Spuisluis

Door Noord-Holland gewenst windpark Spuisluis

Dubieuze argumenten Gedeputeerde Staten Noord-Holland

Op de vraag van de Noord-Hollandse SP-fractie waarom de locatie voor windmolens bij Wijk aan Zee afgevallen is, antwoordde GS dat de leefomgeving van de inwoners van Wijk aan Zee onder druk staat. Vanwege ‘een stapeling van effecten’, aldus GS. Wij stellen dat eenzelfde conclusie getrokken kan worden voor de directe omgeving van het beoogde windpark Spuisluis in IJmuiden en Velsen-Noord. Volgens ons zijn de bezwaren tegen het Windpark Spuisluis door GS weggewoven omdat de windmolens geen invloed hebben op het landschap en ecologie. ‘Heel dubieus’, aldus raadsleden Peter Stam en Gerko Buist. ‘Blijkbaar vinden GS de landschappelijke en ecologische impact belangrijker dan de leefomgeving van veel Velsenaren. De provincie meet echt met verschillende maten voor inwoners van Wijk aan Zee en voor inwoners van IJmuiden-Noord en Velsen-Noord. Wij willen weten hoe het college van Velsen hierover denkt. Ze horen eigenlijk op te komen voor onze inwoners.

Standpunt college van Velsen

De gemeente Velsen heeft zichzelf ook ten doel gesteld meer duurzame energie op te wekken in het klimaatprogramma ‘Velsen, Stad van Zon, Zee en Wind’ uit 2011. Dat moet leiden tot een klimaatneutrale gemeente wat het energieverbruik betreft. Een flink aantal windmolens lijkt de enige mogelijkheid om dat op korte termijn te bereiken. De gemeenteraadsfracties van Velsen Lokaal en SP zijn nu benieuwd wat het college van B&W vindt van de argumentatie die GS gebruiken voor de rechtvaardiging van windmolens op de Spuisluis. Met name Velsen Lokaal heeft al vaker gewezen op de risico’s en negatieve effecten van de windmolens op deze plek.

Foto-turbulentie-windmolens-op-zee-300x225 Grafiek-geluid-windturbineFig.-1-Windturbine-achter-schoorsteen
Verder willen wij weten of het college met GS in gesprek wil gaan over het schrappen van deze locatie voor windmolens.

Het document met de raadsvragen kunt u hier lezen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *