Skaeve Huse, wel of niet mee doorgaan?

Velsen Lokaal maakte zich vorige maand nog steeds zorgen over het feit dat omwonenden het vertrouwen in de instanties kwijt zijn en stelde voor de tweede maal vragen over dit onderwerp. Het uitblijven van updates vanuit het college was hier ook een aanleiding voor.

Lees meer

Jeugdzorg onder druk

Tijdens de raadsvergadering van 27 september jl. heeft Velsen Lokaal aandacht gevraagd voor de moeizame aanbesteding van diensten door jeugdorganisaties binnen het sociale domein. Dit speelt nu bij de inkoop van de uitvoerig Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor 2019-2021. Lees meer

Raadsvragen over chemisch afval in de uitstoot van schepen

Onlangs was een documentaire te zien op NPO2 over hoe chemisch afval wordt verwerkt in stookolie, om zo op een goedkope manier dit chemisch afval te ‘verwerken’. Dat betekent dus ook dat de rook die de schepen uitstoten als ze door het Noordzeekanaal varen nog gevaarlijker is voor onze gezondheid dan we al dachten! Lees meer

Vragen over verkeersveiligheid Zeewijkplein IJmuiden

Velsen Lokaal heeft vragen aan B&W gesteld over de verkeersveiligheid bij winkelcentrum Zeewijkplein in IJmuiden. Met tijdelijke maatregelen is een onveilige situatie nu weggenomen.

Volgens Velsen Lokaal-raadslid Maurice Bok is dat pas gebeurd nadat raadsleden aan de bel trokken bij B&W. Omwonenden en het wijkplatform Zee- en Duinwijk vroegen al enkele weken om maatregelen.

Laat ingegrepen

Bok: “Sommige melders geven aan dat ze helemaal geen reactie van de gemeente kregen. Dat vinden wij zorgelijk, omdat er onveilige situaties ontstonden. Ouderen durfden zelfs niet meer het zebrapad te nemen.” Volgens Bok werkt het niet reageren op meldingen in de hand dat inwoners onwenselijke situaties niet meer doorgeven.

Velsen Lokaal wil nu weten waarom de gemeente pas zo laat reageerde. Verder vraagt Bok zich af hoe de situatie heeft kunnen ontstaan, en wie de aanpassingen gaat betalen.


Raadsvragen Zeewijkplein

Toelichting bij de vragen:

Velsen Lokaal is op verschillende manieren geconfronteerd met de onveilige situatie door een nieuwe uitrit van het parkeerdek van de Zeewijkpassage, die aansluit op het bestaande zebrapad. Door eigen constatering, directe berichten aan Velsen Lokaal, sociale media kanalen en traditionele media. De ontstane situatie en de wijze waarop daar door de gemeente op gereageerd en gehandeld is geeft aanleiding voor de volgende vragen.

Vraag 1

De gemeente Velsen zegt betrokken inwoners te waarderen.

  • Wat is dan de reden dat er niet of heel laat gereageerd wordt op berichten van bewoners, via de geëigende kanalen van de eigen website van Velsen en e-mail, over de ontstane onveilige situatie bij de afrit van het parkeerdek van de Zeewijkpassage?
  • Is het college het eens met Velsen Lokaal dat dit inwoners frustreert en kan leiden tot het in de toekomst achterwege laten van meldingen?
  • Waarom reageert het college wel onmiddellijk als raadsleden via sociale media kanalen aandacht voor deze problematiek vragen?

Vraag 2

De ontwikkelaar van de Zeewijkpasage heeft voor zijn plannen vergunning aan moeten vragen en verkrijgen. De huidige ontstane situatie moet eerder bekend zijn geweest bij de gemeente.

  • Hoe kan het zijn dat deze situatie niet voorzien is en er niet tijdig maatregelen getroffen zijn om de veiligheid van de gebruikers van het zebrapad en de bezoekers van de Zeewijkpasage te waarborgen?
  • Hoe vaak en wanneer heeft voor de aanvang van en tijdens de werkzaamheden overleg plaats gevonden tussen de betrokken partijen als opdrachtgever, aannemer en gemeente?

Vraag 3

In de huidige situatie worden (tijdelijke) aanpassingen en voorzieningen als verkeersregelaars getroffen.

  • Welke partij draagt de kosten van de verkeersregelaars?

Vraag 4

De aanpassingen aan de weg worden door aannemer BAM in de 2e week van oktober uitgevoerd, nadat in de 1e week van oktober de voorbereidingen hiervoor worden getroffen.

  • Wanneer is er voor deze aanpassingen opdracht gegeven?
  • Wie gaat de kosten voor de aanpassingen aan de wegindeling, noodzakelijk geworden door aanpassingen van de Zeewijkpasssage, dragen?

Vragen over standje Raad van State voor Velsen

De gemeente Velsen heeft volgens de IJmuider Courant ‘een stevig standje’ gehad van het hoogste rechter in Nederland, de Raad van State. Het gaat om het al jaren openlijk slepende conflict tussen Rijkswaterstaat, Velsen en een burger die een vergunning voor een ligplaats in Zijkanaal B wil.

Standje Raad van State voor Velsen Lees meer

Raadsvragen incidenten Tata Steel

De zorg die Velsen Lokaal heeft over ons woon- en leefklimaat blijkt wederom niet ongegrond. Naar aanleiding van recente berichtgeving in de IJmuider Courant en eigen waarneming op de site www.luchtmeetnet.nl heeft ons raadslid Peter Stam raadsvragen aan B&W gesteld. Lees meer

Vragen gevolgen verkoop Witte Theater-gebouw

Velsen Lokaal-raadslid Marianne Vos vraagt aan het College inzicht in de voorgenomen verkoop van het Witte Theater-gebouw in IJmuiden. Velsen Lokaal maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van de verkoop voor de huidige huurders van het pand.

Gebouw Witte Theater

Lees meer

Raadsvragen – nazorg aanleg HOV-busbaan Velsen

Op 5 juli sprak een bewoner in tijdens de Velsense raadsvergadering over de nasleep van de aanleg van de HOV-busbaan. Deze is sinds april van dit jaar in gebruik. Omwonenden hebben aangegeven dat bepaalde afspraken en toezeggingen tot nu toe niet zijn nagekomen.  Lees meer

Raadsvragen over mogelijk niet doorgaan Pierloop

Deze week ontvingen we de geruchten, gesterkt door een mail aan de vrijwilligers van de Pierloop, dat de Pierloop in 2017 niet door gaat. Dit was voor Velsen Lokaal aanleiding om raadsvragen te stellen aan het college. Lees meer

Salaris HVC-directeur – wethouder heeft wat uit te leggen

Namens de fractie van Velsen Lokaal heeft Bram Diepstraten raadsvragen gesteld over afvalinzamelaar HVC. Op 6 maart 2017 was er een aandeelhoudersvergadering over het salaris van de HVC-directeur. De gemeenteraad van Velsen had de wethouder (Floor Bal) op pad gestuurd om namens Velsen aan te dringen op een salaris dat binnen de WNT-norm valt. De Wet Normering Topinkomens heeft de Balkenende-norm vervangen. Het betekent dat iemand in de (semi-)publieke sector niet meer dan een ministerssalaris mag verdienen. Formeel valt HVC daar niet onder, maar veel gemeenteraden wilden dat de WNT-norm wel wordt gerespecteerd omdat HVC volledig eigendom is van gemeenten en waterschappen.

Lees meer