Vragen over standje Raad van State voor Velsen

De gemeente Velsen heeft volgens de IJmuider Courant ‘een stevig standje’ gehad van het hoogste rechter in Nederland, de Raad van State. Het gaat om het al jaren openlijk slepende conflict tussen Rijkswaterstaat, Velsen en een burger die een vergunning voor een ligplaats in Zijkanaal B wil.

Standje Raad van State voor Velsen

Conflicten

Velsen Lokaal-raadslid Bram Diepstraten heeft daarom vragen aan B&W gesteld. Diepstraten: ‘Dit conflict met een inwoner is het zoveelste in een lange rij van juridische conflicten met inwoners.’ Diepstraten bedoelt conflicten over vergunningaanvragen en handhaving. ‘Wij worden jaarlijks door veel inwoners benaderd die een conflict met de gemeente hebben. Als raadslid is het lastig en ongebruikelijk om in individuele gevallen in te grijpen. Zeker als de gang naar de rechter is gemaakt’, aldus Diepstraten.

Andere voorbeelden

Voorbeelden bereiken af en toe de krant. Zoals het conflict over een dakterras in de Edisonstraat, het conflict over lichtmasten bij Tennispark Brederode. En recent dus het conflict over een woonark in Zijkanaal B. Volgens Diepstraten ontstaat daardoor op zijn minst de schijn van willekeur. ‘Want aan de walkant in Zijkanaal B is wel vergunning verleend voor een bed & breakfast. Terwijl de gemeente zegt dat de overlast op die plek te hoog is om er een woonark toe te staan’, zegt Diepstraten verbaasd.

Willekeur

De fractievoorzitter van Velsen Lokaal wil weten hoeveel de Zijkanaal B-procedure de belastingbetaler inmiddels heeft gekost en welk belang Velsen verdedigt? ‘Maar’, zegt Diepstraten, ‘Velsen Lokaal wil vooral een betrouwbare overheid die niet alle conflicten tot aan de Raad van State uitvecht. Er is op zijn minst sprake van de schijn van willekeur. En dat moet verdwijnen.’  Daarom wil hij weten wat B&W daaraan gaat doen.


Raadsvragen

Toelichting bij de vragen

De gemeente Velsen heeft volgens de IJmuider Courant ‘een stevig standje’ gehad van het hoogste rechter in Nederland, de Raad van State. Het gaat om het al jaren openlijk slepende conflict tussen Rijkswaterstaat, Velsen en een burger die een vergunning voor een ligplaats in Zijkanaal B wil.

Net al de Raad van State vindt Velsen Lokaal de opstelling, argumenten en houding van de gemeente vreemd. Velsen Lokaal vindt het zelfs schadelijk voor de reputatie van Velsen. Wij vinden het zorgelijk dat Velsen het conflict zo hoog heeft op laten lopen en er niet in overleg met de inwoner en Rijkswaterstaat uitkomt. Vooral omdat aan de wal wel een vergunning is verleend voor een Bed & Breakfast.

Velsen Lokaal kijkt al jaren zorgelijk naar de vergunningverlening en handhaving in het kader van Ruimtelijke Ordening. Er is in onze ogen een schijn van willekeur ontstaan. De ene aanvrager krijgt geen vergunning. De andere aanvrager krijgt ondanks tegenstand wel vergunning. Denk aan de paardenstal op Waterland, de dierenkliniek in Ranzijn, versus een dakterras in IJmuiden, de ligplaats in Zijnanaal B, lichtmasten van Tennispark Brederode, aanvragen die om, voor ons, dubieuze redenen worden tegengehouden.

Kijk naar het meedogenloze handhavingstraject in ‘De Biezen’, waar eigenaren van keurige volkstuinen hun tuinhuisjes moeten afbreken onder last van tienduizenden euro’s dwangsommen. Terwijl in hetzelfde gebied wel vergunning is verleend voor een schuur voor de stalling van caravans. We weten dat er in dit geval een raadsbesluit over een bestemmingsplan aan ten grondslag ligt. Maar Velsen Lokaal vindt dat de uitwerking van het bestemmingsplan het doel (tegengaan van verrommeling) voorbij schiet.

Tot slot het laatste voorbeeld: het conflict met omwonenden over de verplaatsing van boerderij Sinneveld, de spoorwegovergangen en een nieuwe verbindingsweg in Santpoort-Zuid.

Ook zijn er voorbeelden waar de gemeente ondanks verzoeken van omwonenden juist weigert te handhaven, en er zijn Velsen Lokaal gevallen bekend waar een individueel handhavingsverzoek wel leidt tot handhaving.

Dit voedt de gedachten dat er sprake is van willekeur. Op zijn minst is er sprake van de schijn van willekeur.

Een ander gevolg van conflicten die uitmonden in een langslepende juridische strijd is de oplopende kosten voor de belastingbetaler.

Velsen Lokaal ziet graag dat er snel een oplossing komt voor het concrete conflict Zijkanaal B. en dat de gemeente transparanter wordt op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

 

Vraag 1

  • Hoe lang loopt het conflict met Rijkswaterstaat en de inwoner over de ligplaats in Zijkanaal B?
  • Waarom heeft Velsen het zover laten komen? Welk belang verdedigt de gemeente Velsen te vuur en te zwaard?
  • Hoeveel heeft de juridische procedure en het conflict de gemeente en belastingbetaler inmiddels gekost aan interne ambtelijke kosten en externe kosten voor juridische bijstand, advies, etc.?
  • Is het college bereid om zijn bezwaren terzijde te leggen en de ruzie met Rijkswaterstaat op te lossen, afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State? 

Vraag 2

Waarom heeft het college wel vergunning verleend voor een bed & breakfast in een loods op de walkant? Ook daar is sprake van de overlast van Rijksweg A9.

Vraag 3

  • Is het college het met Velsen Lokaal eens dat willekeur t.a.v. RO-handhaving en –vergunningverlening onwenselijk is?
  • Wat is er volgens het college de oorzaak van dat inwoners en wij (een schijn van) willekeur ervaren bij handhavingstrajecten en vergunningverlening?
  • Wat gaat het college doen om de (schijn van) willekeur inzake RO-handhaving en -vergunningverlening weg te nemen?
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *