Normen in verband met geluidsoverlast

Inwoners van onze gemeente werden recent enkele dagen lang geteisterd door geluidsoverlast afkomstig uit het Noordzeekanaalgebied. Er kwamen bijna 100 meldingen binnen bij de gemeente, de omgevingsdiensten en bij de haven van Amsterdam. 
De overlast werd veroorzaakt door een generator van een schip. Het geluid, een hinderlijk bromgeluid, had een aanzienlijke impact op de levenskwaliteit van de betrokken gemeenschappen. 

De fractie van Velsen Lokaal roept de betrokken instanties in het Noordzeekanaal gebied op om verantwoordelijkheid te nemen en constructief mee te werken aan het vinden van oplossingen voor dit type geluidsoverlast en stelt daartoe gelijk raadsvragen om de situatie te verbeteren. 

Lees meer

Velsen wordt Duinstad

Het amendement van Velsen Lokaal over Velsen wordt Duinstad is door de hele Gemeenteraad van Velsen aangenomen. Daar zijn wij trots op en heel erg blij mee.

Dit amendement geeft Velsen een boost richting haar klimaatbestendige doelen. Het was bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar als een van de kanskaarten opgenomen. Daarin wordt gevraagd om een verkennende studie naar de kansen voor Velsen in het duin en waterbeheer. Hoe kunnen we het regen- en oppervlaktewater beter te benutten via het bestaande stelsel van duinrellen en bijbehorende watergangen?

Lees meer

Invoering recycletarief nog niet optimaal

Op 13 april sprak de Raad over de ervaringen en resultaten tot nu toe. In september van dit jaar kan de invoering van het recycletarief nog bijgestuurd worden.
De belangrijkste vraag is: wanneer is het recycletarief een succes?

Lees meer

Energietransitie: geen ontkomen aan!

Het klimaat, uitstoot CO2 en energietransitie zijn termen die je steeds vaker om je heen hoort. Kennelijk is het belangrijk en moeten we er wat mee. In Den Haag werken ze aan een klimaatakkoord en in Parijs bestaat zoiets ook al. Maar wat moeten we er mee in Velsen?!?

Lees meer

Rondje zwerfvuil opruimen

Onlangs is een motie aangenomen om als gemeente aan te sluiten bij een landelijk initiatief: statiegeldalliantie. Dergelijke initiatieven om zwerfvuil tegen te gaan ondersteunt Velsen Lokaal van harte, maar wij willen dan ook graag de daad bij het woord voegen!   Lees meer

Raadsvragen over chemisch afval in de uitstoot van schepen

Onlangs was een documentaire te zien op NPO2 over hoe chemisch afval wordt verwerkt in stookolie, om zo op een goedkope manier dit chemisch afval te ‘verwerken’. Dat betekent dus ook dat de rook die de schepen uitstoten als ze door het Noordzeekanaal varen nog gevaarlijker is voor onze gezondheid dan we al dachten! Lees meer

Gezondheidsbeleid Velsen – ook aandacht voor luchtkwaliteit

Afgelopen donderdag stond het gezondheidsbeleid op de agenda voor een sessie. Gemeenten moeten in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) elke 4 jaar een nota opstellen over algemene bevorderingstaken op het gebied van gezondheidsbeleid. Als aanknopingspunt kan de landelijke nota gezondheidsbeleid gebruikt worden en in samenwerking met de GGD die gebruik maken van lokale gegevens over gezondheid. In de landelijke nota wordt de aandacht verlegd van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’ en daarmee komt de focus te liggen op preventie.

Tijdens de sessie gaven partijen input voor de nog op te stellen regionale nota gezondheid. Velsen Lokaal vroeg uitdrukkelijk aandacht voor de luchtkwaliteit in onze gemeente. Lees meer

Raadsvragen incidenten Tata Steel

De zorg die Velsen Lokaal heeft over ons woon- en leefklimaat blijkt wederom niet ongegrond. Naar aanleiding van recente berichtgeving in de IJmuider Courant en eigen waarneming op de site www.luchtmeetnet.nl heeft ons raadslid Peter Stam raadsvragen aan B&W gesteld. Lees meer