Jesslin Padmos

Integrale drugsaanpak in Velsen

Robert van Koten

Velsen Lokaal stelt raadsvragen over kankerverwekkende stoffen bij Tata Steel

Normen in verband met geluidsoverlast

Inwoners van onze gemeente werden recent enkele dagen lang geteisterd door geluidsoverlast afkomstig uit het Noordzeekanaalgebied. Er kwamen bijna 100 meldingen binnen bij de gemeente, de omgevingsdiensten en bij de haven van Amsterdam. 
De overlast werd veroorzaakt door een generator van een schip. Het geluid, een hinderlijk bromgeluid, had een aanzienlijke impact op de levenskwaliteit van de betrokken gemeenschappen. 

De fractie van Velsen Lokaal roept de betrokken instanties in het Noordzeekanaal gebied op om verantwoordelijkheid te nemen en constructief mee te werken aan het vinden van oplossingen voor dit type geluidsoverlast en stelt daartoe gelijk raadsvragen om de situatie te verbeteren. 

Lees meer

Evaluatie NewFuture   

Aanleiding
Velsen Lokaal stelde bij de behandeling van de begroting 2023 voor om de resultaten van de pilot NewFuture eerst af te wachten. Daarna kan de Raad beslissen of het plan structureel betaald kan worden. De voltallige raad stemde in met dit voorstel. Onlangs werd met de Raad de resultaten van NewFuture besproken.

Pilot Project NewFuture
De pilot van NewFuture is een proef geweest om de kijken hoe de financi√ęle zelfredzaamheid van jongeren verbeterd kan worden en dit structureel te verbinden aan het project NewFuture. ¬†¬†

Lees meer

Onderzoek Dementie en Mantelzorg

Rekenkamer rapport Dementie en mantelzorgers
Jaarlijks doet de Rekenkamer onderzoek naar de uitvoering van gemeentelijk beleid. De Rekenkamer bestaat uit afgevaardigden uit alle fractie.
In 2022 onderzocht de Rekenkamer hoe het gesteld is de gemeentelijke zorg voor mensen met dementie en de mantelzorgers. De uitkomsten zijn onlangs met de Raad besproken.  

Lees meer

Gezondheidsbeleid Velsen – ook aandacht voor luchtkwaliteit

Afgelopen donderdag stond het gezondheidsbeleid op de agenda voor een sessie. Gemeenten moeten in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) elke 4 jaar een nota opstellen over algemene bevorderingstaken op het gebied van gezondheidsbeleid. Als aanknopingspunt kan de landelijke nota gezondheidsbeleid gebruikt worden en in samenwerking met de GGD die gebruik maken van lokale gegevens over gezondheid. In de landelijke nota wordt de aandacht verlegd van ‚Äėziekte en zorg‚Äô naar ‚Äėgezondheid en gedrag‚Äô en daarmee komt de focus te liggen op preventie.

Tijdens de sessie gaven partijen input voor de nog op te stellen regionale nota gezondheid. Velsen Lokaal vroeg uitdrukkelijk aandacht voor de luchtkwaliteit in onze gemeente. Lees meer