Gezondheidsbeleid Velsen – ook aandacht voor luchtkwaliteit

Afgelopen donderdag stond het gezondheidsbeleid op de agenda voor een sessie. Gemeenten moeten in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) elke 4 jaar een nota opstellen over algemene bevorderingstaken op het gebied van gezondheidsbeleid. Als aanknopingspunt kan de landelijke nota gezondheidsbeleid gebruikt worden en in samenwerking met de GGD die gebruik maken van lokale gegevens over gezondheid. In de landelijke nota wordt de aandacht verlegd van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’ en daarmee komt de focus te liggen op preventie.

Tijdens de sessie gaven partijen input voor de nog op te stellen regionale nota gezondheid. Velsen Lokaal vroeg uitdrukkelijk aandacht voor de luchtkwaliteit in onze gemeente.

Doelen landelijke nota gezondheidsbeleid

 • vermindering van de groei van het aantal mensen met een chronische ziekte;
 • verkleinen van de grote gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden.

Verder liggen de landelijke ambities vooral op een integrale aanpak van gezondheid en een duurzame aanpak samen met bewoners en lokale partijen.

Regionale Nota Gezondheid

De gemeente Velsen heeft, samen met de gemeenten uit de veiligheidsregio Kennemerland,  er dit jaar voor gekozen om met elkaar en de GGD een Regionale Nota gezondheid te maken. Daarbij hebben ze gekozen voor vier speerpunten:

 • Mind the gap: terugdringen van sociaalecomomische gezondheidsverschillen;
 • Bewegen voor iedereen: stimuleren van bewegen onder mensen met gezondheidsproblemen;
 • NIX 18: een rookvrije en alcoholvrije jeugd;
 • Uit de dip: verbeteren van de psychische gezondheid van jongeren en ouderen.

Naast deze regionale speerpunten heeft de gemeente Velsen een lokaal speerpunt toegevoegd: Luchtkwaliteit, opgenomen in het uitvoeringsprogramma vanwege Schiphol en Tata Steel.

Lokale initiatieven gezondheid

Na een inleiding door de ambtenaar zijn de aanwezige fracties CDA, PvdA, LGV, D66 en Velsen Lokaal actief aan de slag gegaan om samen ideeën te genereren om de lokale pagina’s van de beleidsnota mee in te vullen. Er waren aardig wat overeenkomsten in wat partijen belangrijk vinden. Voorbeelden van ideeën die meegegeven zijn aan de wethouder zijn:

 • Eerder preventieve voorlichting aan jongeren over alcohol, roken, en drugs  (dat is nu pas in de vierde van het voortgezet onderwijs).
 • Initiatieven die al lopen en bewezen werkzaam zijn in Nederland toepassen in Velsen.
 • Gebruikers van ‘open’ gebieden in de kernen laten meedenken aan de invulling om bewegen uitnodigend te maken.
 • Tijdens de vele sportieve activiteiten die Velsen aanbied aan basisschool kinderen oog hebben voor diversiteit en stimuleren dat kinderen elkaar meer ontmoeten en samenwerken.
 • Actief tegengaan van pesten, ook online.
 • Lessen gezond leven op school, waarbij kinderen wellicht het geleerde naar huis kunnen meenemen.
 • In het kader van, preventieve, gezondheid zou het goed zijn wanneer de btw op groente en fruit weer verlaagd wordt.

Speerpunt luchtkwaliteit als gezondheidsrisico

Velsen lokaal heeft specifiek aandacht gevraagd voor de luchtkwaliteit die ook voor een groot deel beïnvloed wordt door industrie, verkeer en vooral scheepvaart. In de schokkende documentaire “Beerput Nederland“, die afgelopen week op NPO2 is uitgezonden, wordt duidelijk dat chemisch afval in stookolie zit. Stookolie die door zeeschepen in het Noordzeekanaal wordt gebruikt. Velsen Lokaal heeft hier ook raadsvragen over gesteld.

De gemeente heeft alleen Tata en Schiphol als aandachtspunten genoemd, omdat hier specifiek onderzoek naar zou worden gedaan. Velsen Lokaal vindt dat te beperkt. We moeten ook de scheepvaart, het wegverkeer en de houtkachels daarin meenemen. Volgens de wethouder is dat niet nodig, maar wordt het wel meegenomen. Wij wachten daarom de nota met belangstelling af.

Alle ideeën die tijdens de workshop zijn verzameld, zullen worden meegenomen in de uiteindelijke nota. Deze zal dan door de gemeenteraad besproken en vastgesteld worden. Heb je zelf suggesties voor de nota? Laat dat ons dan weten. Dat kan door hier een reactie achter te laten of contact op te nemen met één van onze fractieleden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *