Evaluatie NewFuture   

Aanleiding
Velsen Lokaal stelde bij de behandeling van de begroting 2023 voor om de resultaten van de pilot NewFuture eerst af te wachten. Daarna kan de Raad beslissen of het plan structureel betaald kan worden. De voltallige raad stemde in met dit voorstel. Onlangs werd met de Raad de resultaten van NewFuture besproken.

Pilot Project NewFuture
De pilot van NewFuture is een proef geweest om de kijken hoe de financiële zelfredzaamheid van jongeren verbeterd kan worden en dit structureel te verbinden aan het project NewFuture.   

Lees meer

Velsen stelt de begroting 2023 vast

De begroting van Velsen werd op 3 november vastgesteld door de Gemeenteraad.  Dit keer gaven de raadsleden met kleuren aan wat zij voor 2023 belangrijk vonden. Omdat de Rijksoverheid extra geld heeft beloofd, zal in januari de begroting nog worden aangepast. Op dat moment kunnen meer voorstellen meegenomen worden, waar op dit moment nog geen plek voor was.

Lees meer

Algemene beschouwing Begroting 2021

Tijdens de behandeling van de begroting 2021 op donderdag 5 november heeft fractievoorzitter Nathanael Korf een algemene beschouwing gegeven op de begroting 2021 en de voorgestelde bezuinigingen. De tekst van zijn beschouwing is hieronder integraal te lezen.

Lees meer

Algemene beschouwing Begroting 2019

Op 8 november 2018 werd in de gemeenteraad van Velsen de begroting voor 2019 behandeld. Alle fracties gaven via een algemene beschouwing een waardeoordeel over de begroting. De beschouwing van Velsen Lokaal is hier integraal te lezen:

Lees meer

Politieke beschouwingen Velsen Lokaal – onze visie op de nabije toekomst en op de ideeën van het college

Donderdagavond 30 juni behandelde de gemeenteraad van Velsen de zogenaamde Perspectiefnota 2016. Daarin staan de voorstellen en ideeën van het college van B&W voor de begroting van 2017. Deze vergadering is traditioneel een van de belangrijkste kaderstellende vergaderingen van de gemeenteraad. We zetten daarin de lijnen uit voor de nabije toekomst van Velsen. In deze vergadering houden alle partijen hun zogenaamde algemene politieke beschouwingen. Daarin geven de partijen niet alleen een oordeel over de perspectiefnota, maar uiten ze ook hun visie op het komende politieke jaar.

Algemene beschouwingen Lees meer