Algemene beschouwing Begroting 2019

Op 8 november 2018 werd in de gemeenteraad van Velsen de begroting voor 2019 behandeld. Alle fracties gaven via een algemene beschouwing een waardeoordeel over de begroting. De beschouwing van Velsen Lokaal is hier integraal te lezen:

Ik wil graag beginnen door een groot filosoof te citeren:

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!” (Pippi Langkous)

Voor deze beschouwing wil ik het iets wijzigen en daarmee wordt het een citaat van een iets minder groot filosoof, namelijk van mij.

“We hebben het nog nooit zo gedaan, dus we denken dat het wel kan!”

Na de verkiezingen heeft Velsen Lokaal er voor gekozen om het proces om tot een college te komen anders te doen dan gebruikelijk was. Het was nog nooit zo gedaan… Niet op basis van programmatische overeenkomsten, maar op basis van een persoonlijke klik. We rekenden op de intermenselijke chemie van de geselecteerde wethouders.

En hoewel niemand om ons heen ervaring had met de door ons gekozen aanpak, waren we overtuigd van een goede uitkomst! En als we nu zien hoe deze wethoudersploeg op een frisse manier de zaken net even anders aanpakt, waarbij de persoonlijke invulling van elke wethouder het verschil maakt, dan is Velsen Lokaal trots op het resultaat! Daarbij kan natuurlijk niet onvermeld blijven dat de basis hiervoor door het vorige college is gelegd en dat de gemeente in een gezonde financiële positie is overgedragen. 

We besloten als raad om iets te gaan doen wat nog nooit zó was gedaan in Velsen, maar waarvan we allemaal wisten dat het kon… We realiseerden ons dat we als verschillende politieke partijen een gemeenschappelijk doel hadden en dat we elkaar daarin kunnen vinden: Namelijk het beste bereiken voor de inwoners, ondernemers en organisaties in Velsen waarbij Velsen een nog mooiere plek wordt om in te wonen, te werken en te leven.

En dus hebben alle partijen hard gewerkt om met elkaar te komen tot een raadsakkoord, waarbij iedere partij de ruimte kreeg voor eigen verkiezingsbeloftes. Dit was nog nooit zo gedaan in Velsen, maar we hebben het maar mooi geflikt met elkaar! 

Waar de afgelopen jaren de begroting een vertaalslag is van de voorgaande perspectiefnota, heeft dit college besloten het nu eens anders te doen en de raad maximaal te betrekken en dus ook in positie te brengen. En inderdaad… Dit was nog nooit zo gedaan, dus het college dacht dat het wel kon! De inkleursessie was een feit en alle partijen konden aangeven of het raadsakkoord op een goede manier wordt vertaald naar de begroting. Er werden alternatieven geboden en het toonde al aan dat de begroting voor 2019 niet alleen ging voor mooie vergezichten, maar ook voor aanpakken op korte termijn!

Velsen Lokaal heeft dit als een verademing ervaren. Deze aanpak biedt ruimte aan alle partijen om al snel verkiezingsbeloften te kunnen inlossen en doet verder recht aan het raadsakkoord.

En nu ligt er een begroting voor ons die een vertaling is van de gezamenlijke opbrengst van de perspectiefnota, het raadsakkoord én de inkleursessie. Wat Velsen Lokaal betreft is deze vertaling heel goed geslaagd! Zelfs zo goed, dat er voor Velsen Lokaal geen aanleiding is om op dit moment met een motie of amendement te komen.  

De speerpunten in deze begroting haken aan op de strategische agenda 2020 die in mei 2017 door de vorige raad is vastgesteld. Daarnaast zijn er ook vele overeenkomsten met de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van Velsen Lokaal. Het gaat te ver om nu alles te noemen, maar denk aan zaken als intensivering van participatie & inspraak van de inwoners, een laagdrempeligere overheid o.a. door inzet van meer digitalisering, inzetten op woningbouw en veel aandacht voor duurzaamheid.

Dat de lokale lasten iets stijgen doet wel even pijn, maar de oorzaak is duidelijk en niet toe te wijzen aan beleidskeuzes. De afvalstoffenheffing is kostendekkend, dus als de kosten omlaag gaan, gaat ook de heffing omlaag. Laten we deze verhoging daarom zien als een oproep aan iedereen in Velsen om actief aan de slag te gaan met afvalscheiding en er voor zorgen dat de afvalstoffenheffing volgend jaar omlaag kan!

Daarnaast vragen we blijvende aandacht voor de luchtkwaliteit en de stapeling van milieueffecten en de bereikbaarheid van Velsen. Deze zijn wel opgenomen in de begroting 2019, maar mogen wat Velsen Lokaal betreft nog meer nadruk krijgen.

Voor ons ligt een sluitende begroting, die sluitend wordt gemaakt door aanspraak te maken op onze spaarpot, de Algemene Reserve. De waardering van ons weerstandsvermogen blijft uitstekend en ook meerjarig laat de begroting goede cijfers zien. 

Negeert Velsen Lokaal de negatieve septembercirculaire dan maar gewoon? Hoor ik u denken… Natuurlijk niet! Maar we zijn ons wel bewust dat besturen vooruit kijken is en dan moet je je niet gek laten maken door dagkoersen zoals de septembercirculaire. 

Velsen Lokaal heeft alle vertrouwen in dit college. En als blijkt dat ingrijpen nodig is, dan vertrouwen we er op dat dit college tijdig de nodige maatregelen neemt en met een voorstel komt bij de perspectiefnota van volgend jaar. 

Voor nu feliciteren wij college, raad en onze inwoners met deze begroting voor 2019 en zien we uit naar de uitvoering!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *