Dorpsdialoog Driehuis

Namens Velsen Lokaal was ik vanavond aanwezig bij alle twee de online sessies van de Dorpsdialoog Driehuis. Bij beide sessies waren Driehuizenaren, ambtenaren van de gemeente Velsen en een aantal raadsleden aanwezig.

Informatiekrant

Vooraf is een informatiekrant onder de inwoners van Driehuis verspreid. Vanavond konden vragen en reacties worden gegeven. Het verslag van deze bijeenkomsten en de digitale versie van de informatiekrant zijn ook terug te vinden op samenspelvelsen.nl

Uitkomsten van vanavond

Veel zorgen van de bewoners zijn deze avonden uitgebreid aan bod gekomen. De vele bouwplannen in het dorp leiden tot veel onrust. 

Dorpsdialoog Driehuis 25 feb

Waarom moet alles nu in Driehuis? Hoeveel woningen worden er in Santpoort gebouwd in Santpoort?
Hoe hard is de opgave van 1900 woningen? Waarom moet dit? Van wie moet dit? Hoeveel woningen zijn er al gerealiseerd en hoeveel woningen moeten er nog? Hoe staat het nu met het verkeersonderzoek dat zou worden gedaan? Welke vragen worden hierin onderzocht? Wat is echt van waarde en wat vinden Driehuizenaren echt belangrijk?

Er is nadrukkelijk gepleit voor het zoeken naar een overall plaatje: een brede visie op alle plannen, waarin de balans wordt gezocht tussen de woningbouwopgave c.q. plannen, in samenhang met groen, leefbaarheid, de energietransitie, etc. 
Woningbouwplannen in Santpoort en in IJmuiden hebben ook veel invloed op de verkeersdrukte en de ontsluiting in Driehuis.
Benadrukt werd de noodzaak om het totaalplaatje in ogenschouw te nemen. Vereng de discussie niet, maar verbreed de opdracht. We hebben maar 2 uitvalswegen uit Velsen en dat maakt ons kwetsbaar….

Een ander belangrijk punt bleek helderheid, transparantie en eerlijkheid. Het terug planten van 14 meter hoge bomen bij het Missiehuis blijkt een irreële belofte van de initiatiefnemers te zijn geweest, zo meldde een ambtenaar. Het is allereerst heel erg duur, maar daarnaast zijn er praktisch geen 14 meter hoge bomen te vinden. De kans dat ze aanslaan na herplanting is ook de vraag. Dit zou de gemeente wel eerder kenbaar kunnen maken, was het advies van een van de deelnemers.  

RKVV Velsen terrein 

Bij de Dorpsdialoog is ook benadrukt dat de plannen voor het terrein van RKVV Velsen een verkenning van een initiatiefnemer betreft en dat dit niet vanuit de gemeente zelf komt. Op pagina 9 van de informatiekrant wordt weliswaar gesproken over een woningbouwlocatie, maar dat is te cru gesteld. Het is nu voor de gemeente een zoekgebied: Kan daar in de toekomst woningbouw plaatsvinden?

Dorpsdialoog Driehuis 25 feb

Het Velsen terrein zou na de verhuizing van de voetbalvereniging een buitengebied betreffen, ofwel een ecologische zone. Om daar vervolgens een woningbouwlocatie van te kunnen maken, zal eerst een procedure moeten worden gestart bij de provincie. Dit zou in strijd zijn met alle vigerende beleidskaders, denk aan de binnenduinrandvisie en het groenstructuurplan. 

Deze race is dus nog lang niet gelopen, werd herhaaldelijk benadrukt door de ambtenaren.

De kleine setting van deze vorm van de dorpsdialoog werd door een aantal aanwezigen zeer gewaardeerd en anderen vonden het juist minder prettig. 

Hoe nu verder?

Er komt een totaalkaart beschikbaar voor de gehele regio wat betreft mogelijke ontwikkel- locaties. Ook zal op korte termijn meer duidelijkheid volgen over her verkeersonderzoek en volgt een uitgebreid verslag!

De 3e bijeenkomst van de dorpsdialoog Driehuis over kernwaarden en zorgen staat gepland op 9 september, gevolgd door de 4e bijeenkomst over opgaven en kansen op 28 september. De 5e en tevens afsluitende bijeenkomst, waarin alle uitkomsten worden gepresenteerd, zal op 30 oktober plaatsvinden.

Wordt vervolgd dus!!!