MIRT verkenning Rottepolderplein.

Op woensdag 3 juni heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een informatieve videobijeenkomst gehouden over een “notitie kansrijke alternatieven” voor raadsleden uit de regio van het Rottepolderplein en Statenleden uit Noord-Holland.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst hebben de projectleiders Jeroen Laro (I&W), Margreet Faber (RWS), Bert Veenstra (RWS) aan de deelnemers informatie gegeven over de uitkomsten van de analytische fase van de MIRT-verkenning* Rottepolderplein.

Probleem en doelstelling MIRT.

In het MIRT-onderzoek Noordwestkant van Amsterdam (NowA) is geconstateerd dat er knelpunten zijn ten aanzien van de doorstroming op het Rottepolderplein.

De doelstelling van het project is om de verkeersdoorstroming in knooppunt Rottepolderplein te verbeteren. In de MIRT-Verkenning wordt daartoe een trechteringsproces doorlopen om te komen tot een voorkeursalternatief.

Velsen Lokaal pleit voor een onderzoek naar Velserboog en corridor A9

Tijdens de bijeenkomst is een lijst van mogelijke maatregelen en kansrijke alternatieven gepresenteerd. Wat hierbij opviel was dat de aandacht vooral gericht is op de directe omgeving van het Rottepolderplein zodat het verkeer van en naar Amsterdam en Haarlem beter gereguleerd wordt. Voor de verkeersproblematiek bij Velsen was weinig aandacht. Door het verkeer direct van en naar de Velser- en Wijkertunnel beter te reguleren ontstaat er minder druk bij het Rottepolderplein. Naast Haarlem en Amsterdam ondervindt Velsen ook veel verkeershinder van opstoppingen bij het Rottepolderplein. Om die reden heb ik tijdens de bijeenkomst gevraagd om ook andere alternatieven te onderzoeken die een positief invloed kunnen hebben op de doorstroming bij het Rottepolderplein. Wij zijn van mening dat de Velserboog (een directe verbinding tussen de N208 en de A9) en een verbreding van de A9 tussen Haarlem en de Wijkertunnel een positief effect zullen hebben op de doorstroming. Deze twee varianten worden ook bij het onderzoek naar mogelijke oplossingen meegenomen. Wij zullen de ontwikkelingen en de onderzoeken op de voet blijven volgen.

*MIRT: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.